suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Janakkalan kunta

Henkilökohtainen apu

  • Palvelu
  • Janakkala
  • Julkinen palvelu

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista, eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Henkilökohtaista apua järjestetään kunkin vaikeavammaisen henkilön välttämättä tarvitsemassa laajuudessa. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen järjestetään henkilökohtaista apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta.

Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella:

• päivittäisissä toimissa

• työssä ja opiskelussa

• harrastuksissa

• yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja

• sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Asumispalveluissa olevan henkilön avun tarve turvataan ensisijaisesti henkilökunnan avulla. Henkilökohtainen apu voi tulla kyseeseen kodin ulkopuolelle suuntautuvissa toimissa. Avustajana ei voi toimia vammaisen omainen tai läheinen.

Toimi näin

Ota yhteyttä asiakasohjaukseen. Henkilökohtaisen avun myöntäminen perustuu palvelusuunnitelmaan. Palvelusuunnitelmaa laadittaessa arvioidaan asiakkaan henkilökohtaisen avun tarve kaikilla elämänalueilla. Tehdyn palvelusuunnitelman avulla ratkaistaan henkilökohtaisen avun sekä muiden palveluiden ja tukitoimien myöntäminen.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunnan ei tarvitse myöntää henkilökohtaista apua, jos henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon keinoin.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJanakkalan kunta
Palvelusta vastaaJanakkalan kunta
Alue Janakkala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Janakkalan kunta
Päivitetty: 20.9.2021