suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jämsän kaupunki

Henkilökohtainen apu

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Henkilökohtainen apu voidaan järjestää niin, että vaikeavammainen henkilö palkkaa itselleen henkilökohtaisen avustajan tai saa kunnan järjestämää tai hankkimaa apua.

Henkilökohtaisen avun järjestämistavassa on aina otettava huomioon yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne. Henkilökohtaisella avulla halutaan lisätä vammaisen henkilön itsenäisyyttä. Siksi on suotavaa, että henkilökohtaisena avusta ...

Toimi näin

Ota yhteys Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimeen.

Kenelle ja millä ehdoin

Henkilökohtaista apua järjestetään henkilölle, joka vamman tai sairauden vuoksi päivittäisistä toiminnoista suoriutuakseen tarvitsee toisen henkilön apua. Tämä ei koske pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksia ja toimintarajoitteita.

Jos henkilön avun ja avustamisen tarve perustuu pääasiassa hoitoon, hoivaan tai valvontaan, apu järjestetään pääosin muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta.

Tausta ja lainsäädäntö

Henkilökohtainen avustaja auttaa vaikeavammaista henkilöä kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hänen tilanteensa sitä pysyväisluonteisesti edellyttää. Sosiaalityöntekijä arvioi avun tarpeen ja keston.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää eri tavoin. Sitä voidaan hankkia sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntuottajilta.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Palvelun toteuttaa

Jämsän kaupunki

Palvelusta vastaa

Jämsän kaupunki
Tekstistä vastaa: Jämsän kaupunki
Päivitetty: 20.10.2022