suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hankasalmen kunta

Henkilökohtainen apu

  • Palvelu
  • Hankasalmi
  • Julkinen palvelu

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hänen tilanteensa sitä pysyväisluonteisesti edellyttää. Avun tarpeen ja keston arvioi sosiaalityöntekijä. Henkilökohtainen avustaja auttaa kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Hankasalmella vammainen henkilö toimii henkilökoh ...

Toimi näin

Henkilökohtaista apua haetaan kirjallisesti hakemuksella. Hakemuksia saa Hankasalmen sosiaalitoimesta. Hakemuksen liitteenä tarvitaan terveydenhuollon henkilöstön tekemä arvio vamman laadusta ja pitkäaikaisuudesta. Hakemuksen perusteella hakijalle tehdään palvelutarpeen arvio, jonka pohjalta vammaispalveluista vastaava viranhaltija tekee kirjallisen päätöksen henkilökohtaisesta avusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään silloin kun vammainen ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla ja kun hänet todetaan vammaispalvelulain mukaisesti vaikeavammaiseksi henkilöksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Henkilökohtainen avustaja auttaa vammaista henkilöä kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Vammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hän kykenee muodostamaan ja ilmaisemaan tahtonsa tarvitsemansa avun sisällöstä. Sosiaalityöntekijä arvioi avun tarpeen ja keston.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää eri tavoin. Sitä voidaan hankkia sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntuottajilta.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Palvelun toteuttaa

Hankasalmen kunta

Palvelusta vastaa

Hankasalmen kunta
Tekstistä vastaa: Hankasalmen kunta
Päivitetty: 20.10.2022