suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Haapaveden kaupunki

Henkilökohtainen apu

  • Palvelu
  • Haapavesi
  • Julkinen palvelu

Vammaispalvelulain perusteella henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissa, työssä, opiskelussa ja vapaa-aikana.

Henkilökohtaisen avun välttämättömyys arvioidaan yksilöllisesti, ottamalla huomioon henkilön yksilöllinen avuntarve ja hänen elämäntilanne kokonaisuudessaan. Sosiaalityöntekijä arvioi henkilökohtaisen avun tarpeen yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa lähiverkoston kanssa.

Palvelu tuotetaan korvaamalla avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset, jolloin vammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana tai ostopalveluna.

Palvelu on vaikeavammaiselle asiakkaalle maksutonta.

Toimi näin

Täytä kirjallinen vammaispalveluhakemus. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto tai muu selvitys toimintakyvystä ja terveydentilasta

Tulostettavan hakemuslomakkeen sekä lisätietoja palvelusta löydät kaupungin verkkosivulta. Saat myös ohjausta hakemuksen täyttämiseen ja tarvittavien liitteiden ja selvitysten sekä mahdollisten lisäselvitysten hankkimiseen vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä tarvittava välttämätön avun sisältä ja toteutustapa.

Tausta ja lainsäädäntö

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hänen tilanteensa sitä pysyväisluonteisesti edellyttää. Avun tarpeen ja keston arvioi sosiaalityöntekijä. Henkilökohtainen avustaja auttaa kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää eri tavoin. Sitä voidaan hankkia sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntuottajilta.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHaapaveden kaupunki
Palvelusta vastaaHaapaveden kaupunki
Alue Haapavesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Haapaveden kaupunki
Päivitetty: 19.5.2020