suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Henkilökohtainen apu

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on auttaa vaikeavammaista henkilöä elämään omaa elämäänsä ja toteuttamaan omia valintojaan sekä kotona että kodin ulkopuolella. Henkilökohtaista apua voidaan myöntää niihin toimiin, jotka vaikeavammainen henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen apua myönnetään vähintään 30 tuntia kuukaudessa, mikäli pienempi tuntimäärä ei riitä turvaamaan välttämätöntä avunsaantia. Muihin toimiin henkilökohtaista apua myönnetään välttämättä tarvittava määrä.

Toimi näin

Henkilökohtaista apua haetaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän nettisivuilta tulostettavalla vammaispalveluhakemuksella. Asiakas voi myös ottaa yhteyttä vammaispalvelutoimistoon saadakseen apua hakemuksen tekemisessä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto, josta käy ilmi asiakkaan toimintakyky ja toimintakykyyn vaikuttavat vammat ja sairaudet. Vammaispalveluiden työntekijä tekee palvelutarpeen arvioinnin ja asiakkaan kanssa laaditaan palvelusuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan palveluntarve ja palvelut, joilla siihen voidaan vastata.

Kenelle ja millä ehdoin

Avun tarpeen tulee olla pysyvä tai pitkäaikainen. Henkilön tulee pystyä määrittelemään avun sisältö ja toteuttamistapa. Henkilökohtaista apua ei myönnetä, jos avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia avustettavan omainen tai läheinen ilman erityisen painavaa syytä.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hänen tilanteensa sitä pysyväisluonteisesti edellyttää. Avun tarpeen ja keston arvioi sosiaalityöntekijä. Henkilökohtainen avustaja auttaa kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää eri tavoin. Sitä voidaan hankkia sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntuottajilta.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Palvelusta vastaaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Alue Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Päivitetty: 22.6.2022