suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Hallinnollisen virka-avun antaminen toiselle viranomaiselle

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Aluehallintovirasto antaa virka-apua toiselle viranomaiselle, kun virka-apua pyytävällä on erityislainsäädäntöön perustuva oikeus saada virka-apua nimenomaan aluehallintovirastolta.

Toimi näin

Tee vapaamuotoinen hakemus perusteluineen. Liitä hakemukseen mahdolliset asian käsittelyä varten tarvittavat sekä asiaa selventävät liiteasiakirjat. Hakemusasiakirjat toimitetaan sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka toimialueella olevaan kohteeseen virka-apupyyntö kohdistuu.

Kenelle ja millä ehdoin

Aluehallintovirasto selvittää ja harkitsee hallinnollisen virka-avun antamisen edellytykset tapauskohtaisesti toisen viranomaisen tekemän hakemuksen perusteella ja tekee asiassa valituskelpoisen päätöksen.

Palvelu on maksullinen.

Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020