suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Hallinnollisen virka-avun antaminen toiselle viranomaiselle

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Aluehallintovirasto antaa virka-apua toiselle viranomaiselle, kun virka-apua pyytävällä on erityislainsäädäntöön perustuva oikeus saada virka-apua nimenomaan aluehallintovirastolta.

Toimi näin

Tee vapaamuotoinen hakemus perusteluineen. Liitä hakemukseen mahdolliset asian käsittelyä varten tarvittavat sekä asiaa selventävät liiteasiakirjat. Hakemusasiakirjat toimitetaan sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka toimialueella olevaan kohteeseen virka-apupyyntö kohdistuu.

Kenelle ja millä ehdoin

Aluehallintovirasto selvittää ja harkitsee hallinnollisen virka-avun antamisen edellytykset tapauskohtaisesti toisen viranomaisen tekemän hakemuksen perusteella ja tekee asiassa valituskelpoisen päätöksen.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020