suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen avustus

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Kainuun ELY-keskus myöntää valtionavustuksia haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelman mukaiseen torjuntaan, neuvontaan ja torjuntatoimenpiteiden jälkiseurannan toteuttamiseen. Tavoitteena on vahvistaa kuntien, kansalaisjärjestöjen ja yritysten yhteistyötä haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjunnassa ja edistää toimenpiteitä, joilla hävitetään lajien esiintymiä ja estetään niiden leviäm ...

Toimi näin

Tarkista, onko avustushaku avoinna. Tiedon saat esimerkiksi Ympäristöasioiden asiakaspalvelusta ja ELY-keskuksen verkkosivuilta. Seuraavan kerran haku järjestetään toukokuussa 2023.

Näin haet avustusta

Hae avustusta aluehallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta.

Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä. Tarkempia ohjeita hakemuslomakkeen täyttämiseen löydät aluehallinnon asiointipalvelusta ja ELY-keskuksen verkkosivuilta.

Jos ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.

Kun Kainuun ELY-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen paikallisen ELY-keskuksen puollolla. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Näin haet maksatusta

Hae avustuksen maksatusta päätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä.

Jätä maksatushakemus asiointipalvelussa Maksatukset -välilehden kautta.

Käytä tarvittaessa tulostettavaa maksatushakemuslomaketta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksien hakijoina ja saajina voivat olla kunnat, yhdistykset sekä yksityiset ja julkiset yhteisöt.

Avustukset vieraslajitorjunnan toteuttamiseen on tarkoitettu sellaisiin hankkeisiin, joissa:

  • hankkeella torjutaan haitalliseksi säädettyä vieraslajia, eli kasvi- tai eläinlajia, joka sisältyy joko kansalliseen tai EU:n vieraslajiluetteloon;
  • hanke toteuttaa haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallintasuunnitelmaa siten, että
  1. hankkeen kohteena on alue, jossa haitallista vieraslajia on suunnitelman mukaan ensisijaisesti torjuttava
  2. hankkeessa käytetään suunnitelmassa suositeltuja torjuntatoimenpiteitä tai -menetelmiä
  3. hanke on yhteistyöhanke, jossa mukana on useita toimijoita, kuten kunnat, kansalaisjärjestöt, muut julkiset ja yksityiset yhteisöt, sekä
  • hanke sisältää toimenpiteitä, joilla hankkeen tuloksellisuutta voidaan seurata.

Hanke voi olla myös jälkiseurantahanke tai uusien torjuntamenetelmien kokeiluhanke.

Etusijalla avustusten myöntämisessä ovat hankkeet, jotka ovat alueellisesti mahdollisimman kattavia.

Avustuksen määrä kunnille on enintään 50 prosenttia hankkeen kustannuksista.

Yhdistysten ja yhteisöjen omarahoitusosuuteen voidaan lukea omaa työtä. Avustuspäätöksessä voidaan antaa myös muita määräyksiä, joita päätöksen kohteen tulee noudattaa.

Avustusta voidaan myöntää sekä varsinaisiin torjuntatoimenpiteisiin että hankkeisiin, joilla seurataan ja varmistetaan torjunnan tuloksia. Avustusta voidaan myöntää myös vieraslajineuvontaan sekä uusiin innovaatioihin vieraslajitorjunnassa.

Vieraslajitorjunta perustuu vieraslajilakiin ja -asetukseen sekä vieraslajien torjuntaa koskeviin hallintasuunnitelmiin.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta

Valtioneuvoston asetus vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta

Palvelun toteuttaa

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 2.5.2023