suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jyväskylän kaupunki

Haaskapaikan rekisteröinti

  • Lupa tai muu velvoite
  • Jyväskylä
  • Julkinen palvelu

Haaskanpito on toimintaa, jolla eläimiä houkutellaan ravinnon avulla ruokintapaikalle ja jonka tarkoituksena on valokuvata, katsella tai metsästää eläimiä. Haaskaa voidaan pitää myös yksinomaan eläinten ruokintatarkoituksessa, esimerkiksi uhanalaisten petolintujen kohdalla.

Haaskanpitäjiä voivat olla yksittäiset toimijat, jotka käyttävät haaska-aineksena omia kuolleita tuotantoeläimiään tai luontokuvaajat ja luontomatkailuyrittäjät, jotka hankkivat haaska-aineksen maatiloilta tai elintarvikealan laitoksista.

Haaskaruokintapaikan aloittamisesta on ilmoitettava ennen toiminnan aloittamista erillisellä lomakkeella. Toiminnan muutoksista, uudelleen aloittamisesta ja lopettamisesta on 30 päivän kuluessa ilmoitettava lomakkeella. Mikäli ruokintaa käytettään ainoastaan luonnonvaraisten eläinten ruhoja tai metsästyksen sivutuotteita, ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Lomake palautetaan haaskaruokintapaikan sijaintikunnan kunnaneläinlääkärille.

Lisätiedot www.evira.fi.

Toimi näin

Ilmoitus haaskatoiminnan aloittamisesta tulee tehdä kunnaneläinlääkärille Eviran haaskapaikan rekisteröinti/muutosilmoituslomakkeella.

Haaskaruokintapaikalle toimitetun haaskamateriaalin määrä ilmoitetaan kuukausittain sen kunnan kunnaneläinlääkärille, jonka alueelta haaskamateriaali on peräisin. Jos haaskapaikka sijaitsee eri kunnan alueella, tehdään ilmoitus myös sen kunnan kunnaneläinlääkärille Eviran käyttöilmoituslomakkeella.

Toiminnan muutoksista tai lopettamisesta tulee tehdä ilmoitus 30 päivän kuluessa kunnaneläinlääkärille Eviran rekisteröinti/muutosilmoituslomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

-

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJyväskylän kaupunki
Palvelusta vastaaJyväskylän kaupunki
Alue Jyväskylä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Jyväskylän kaupunki
Päivitetty: 15.5.2020