suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Haaskapaikan rekisteröinti

  • Lupa tai muu velvoite
  • 6 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Haaskaruokintapaikan pito edellyttää haaskaruokintapaikan rekisteröintiä.

Haaskanpito on toimintaa, jolla eläimiä houkutellaan ravinnon avulla ruokintapaikalle. Haaskan pitämisen tarkoituksena on helpottaa eläinten valokuvaamista, katselemista tai metsästämistä. Haaskaa voidaan pitää myös yksinomaan eläinten ruokintatarkoituksessa.

Rekisterin toiminnasta vastaa Ruokavirasto.

Tiettyjen sivutuoteasetuksen mukaisten luokkaan 2 ja 3 kuuluvien sivutuotteiden käyttö luonnonvaraisten eläinten ruokintaan on sallittua, mikäli se ei aiheuta terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista eikä eläintautien leviämisen vaaraa. Viimeksi mainitusta syystä esimerkiksi ruokajätettä ei saa käyttää luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa.

Haaskaruokintapaikan aloittamisesta on ennen toiminnan aloittamista ilmoitettava käyttäen Eviran lomaketta. Toiminnan muutoksista, uudelleen aloittamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava 30 päivän kuluessa samaa lomaketta käyttäen. Lomake palautetaan FSHKY:n alueella (Forssa, Tammela, Humppila, Jokioinen, Ypäjä, Somero) Forssan kaupungineläinlääkäri Laura Toivaselle.

Mikäli ruokintaan käytetään ainoastaan luonnonvaraisten eläinten ruhoja tai metsästyksen sivutuotteita, ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Toimi näin

Tee ilmoitus haaskaruokintapaikasta eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Vaihtoehtoisesti voit tehdä sen oman kuntasi kunnaneläinlääkärille, joka rekisteröi haaskapaikan eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sisältämään haaskaruokintapaikkarekisteriin.

Huomaa, että jokainen haaskapaikka vaatii oman rekisteröintinsä.

FSHKY:n kotisivuilla ohjeet ja Ruokaviraston lomakkeet Rekisteröinti-/Muutosilmoitus sekä Ilmoitus eläimistä saatavien käsittelemättömien sivutuotteiden käyttämisestä luonnonvaraisten eläinten ruokintaan.

Lomakkeet palautetaan täytettynä Forssan kaupungineläinlääkäri Laura Toivaselle, laura.toivanen@fshky.fi tai postitse Keskuskatu 29 D, 31600 Jokioinen.

Kenelle ja millä ehdoin

Rekisteröinti voidaan tehdä, jos haaskanpitäjä on täyttänyt eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisessä asiointipalvelussa kaikki tarvittavat tiedot.

Haaskanpitäjän tulee ilmoittaa haaskaruokintapaikkaan liittyvistä muutoksista eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisessä asiointipalvelussa 30 vuorokauden sisällä. Vaihtoehtoisesti sen voi tehdä lomakkeella kunnaneläinlääkärille.

Lisäksi haaskanpitäjän tulee ilmoittaa kunnaneläinlääkärille kuukausittain haaskapaikalle viemänsä sivutuote ja sen määrä.

Jos toimija on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat rekisteröinnit kuin Suomeenkin sijoittautuneilta toimijoilta.

Palvelu on maksullinen.

Rekisteröinti on maksullinen, mutta kuukausi-ilmoitus on maksuton.

MMM:n asetuksen 1587/2015 mukainen maksu (aluehallintovirasto laskuttaa toimijaa).


Määräaika

Rekisteröintihakemus on tehtävä ennen toiminnan aloittamista.

Voimassaoloaika

Rekisteröinti on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Palvelusta vastaaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Alue Forssa, Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela, Ypäjä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Päivitetty: 28.2.2022