suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Fysioterapian palvelut

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Sodankylän kunta
Alue: Sodankylä
Palvelun kieli: suomi

Fysioterapia on terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edistämistä. Toteutamme fysioterapiaa terveyskeskuksen vuode- ja fysioterapiaosastoilla sekä tarvittaessa tietyin kriteerein kotikäynteinä.

Fysioterapian mahdollisuudet:

- terveyskeskuksen kuntoutusosaston fysioterapiapalvelut

- tarvittaessa välitön jatkohoito sairaalahoidon jälkeen

- arviointi-, ohjaus- ja neuvontakäynnit

- fysioterapian erityisryhmät

- apuvälinepalvelut

- lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut

- veteraanikuntoutus

- fysioterapeutin suoravastaanotto


Toimi näin

Fysioterapiaan hakeutuminen

Lapset ja nuoret

Fysioterapeutin arviointi- ja ohjauskäynneille ohjaudutaan yleisimmin terveydenhoitajien, lastenlääkärin tai terveyskeskuslääkärin lähetteellä. Fysioterapia on alle 18-vuotiaille asiakkaille maksutonta.

Aikuiset

Aikuisten fysioterapian asiakkaita ovat 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat sodankyläläiset, joilla vammasta, sairaudesta tai ikääntymisestä aiheutunut toimintakykyrajoite vaikeuttaa selviytymistä päivittäisistä toiminnoista kotona tai lähiympäristössä.

Fysioterapeutin arviointi- ja ohjauskäynneille ohjaudutaan yleisimmin lääkärin tai jonkun muun terveydenhuollon ammattihenkilön lähetteellä.

Fysioterapiaosaston ryhmiin ohjataan potilaita lääkäreiden ja fysioterapeuttien vastaanotoilta. Käyntimaksu 11,40 € / kerta.

SV3FM-lähetteen lääkäriltä saaneet potilaat ohjataan yksityisiin fysioterapialaitoksiin.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.


Tausta ja lainsäädäntö

Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on kivun poistaminen sekä liikunta-, toiminta- ja työkyvyn parantaminen. Fysioterapiaan kuuluu ohjausta, neuvontaa, terapeuttista harjoittelua ja manuaalista terapiaa.

Lääkinnällisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää potilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistää hänen elämänhallintaansa ja päivittäistä itsenäistä suoriutumista. Kela järjestää mm. ammatillista kuntoutusta.


Palvelun toteuttaa: 
Sodankylän kunta
Useampi tuottaja. (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)