suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Fysioterapia

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Fysioterapian erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapia tarjoaa palveluja yksilöille ja väestölle tilanteissa, joissa näiden liikkumis- ja toimintakyky ovat tai saattavat olla uhattuina ikääntymisen, vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriön tai ympäristötekijöiden johdosta. Fysioterapia edistää yksilön aktiivista osallistumista yhteiskunnassa kehittämällä, ylläpitämällä ja palauttamalla tämän terveyttä, liikkumiskykyä, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä koko eliniän ajan.

Fysioterapia perustuu asiakkaan haastatteluun ja tutkimiseen sekä niiden pohjalta tehtyyn kliiniseen päättelyyn.

Fysioterapiassa korostuu potilaan oma aktiivisuus. Fysioterapeutti tekee potilaalle harjoitusohjelman ja ohjaa ja neuvoo harjoitteiden tekemisessä. Fysioterapeutti myös arvioi hoidon edistymistä jokaisella käynnillä.

Fysioterapia toteutetaan lääkärin lähetteellä tai fysioterapeutin / hoitajan / terveydenhoitajan pyynnöstä.

Kenelle ja millä ehdoin

Fysioterapia toteutetaan joko yksilö- tai ryhmäfysioterapiana suoravastaanotolla, avohoidossa ja terveyskeskussairaalan osastoilla sekä fysioterapeutin arvion perusteella asiakkaan kotona tai päiväkodissa.

Fysioterapian asiakkaat ovat kaiken ikäisiä.

Palvelu on maksullinen.

Palvelu on maksullinen 18 vuotta täyttäneille.

Tausta ja lainsäädäntö

Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on kivun poistaminen sekä liikunta-, toiminta- ja työkyvyn parantaminen. Fysioterapia perustuu potilaan haastatteluun ja tutkimiseen sekä niiden pohjalta tehtyyn kliiniseen päättelyyn. Fysioterapiaan kuuluu ohjausta, neuvontaa, terapeuttista harjoittelua ja manuaalista terapiaa.

Fysioterapiassa hoidetaan esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön kipuja sekä erilaisia liikunta- ja rasitusvammoja. Hoidossa korostuu potilaan oma aktiivisuus.

Fysioterapeutti tutkii potilaan asentoa, arvioi liikkuvuutta ja pyrkii löytämään ongelman aiheuttajan. Hän tekee potilaalle harjoitusohjelman ja ohjaa ja neuvoo harjoitteiden tekemisessä. Fysioterapeutti myös arvioi hoidon edistymistä jokaisella käynnillä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 16.5.2022