suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maistraatti

Eurooppalainen perintötodistus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu
Alue valtakunnallinen
Palvelun kielet suomi, ruotsi, englanti

Asetuksella otettiin 17.8.2015 alkaen käyttöön eurooppalainen perintötodistus, jonka avulla perilliset, testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat todistaa asemansa ja valtuutensa toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Tämä helpottaa perintöasioiden hoitamista tilanteissa, joissa perittävällä oli omaisuutta useissa jäsenvaltioissa.

Eurooppalainen perintötodistus annetaan perittävän kuoleman jälkeen siinä valtiossa, jolla on toimivalta perintöä koskevassa asiassa. Pääsääntönä on, että toimivalta kuolinpesän selvityksessä ja perinnönjaossa on sen jäsenvaltion tuomioistuimella, jossa perittävällä oli kuollessaan asuinpaikka, ja sovellettavaksi tulee tämän valtion laki. Perittävä voi kuitenkin elinaikanaan määrätä testamentilla, että hänen perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen hän valinnan tehdessään tai kuollessaan on. Ennen asetuksen soveltamispäivää tehty lainvalinta jää voimaan.

Suomessa eurooppalaisen perintötodistuksen antaa Uudenmaan maistraatti.


Toimi näin

Eurooppalaista perintötodistusta voi hakea Verkkomaistraatin kautta sähköisesti tai maistraattien verkkosivuilta löytyvällä paperilomakkeella. Hakemus liitteineen toimitetaan Uudenmaan maistraattiin.


Kenelle ja millä ehdoin

Todistus voidaan antaa vain 17.8.2015 jälkeen kuolleista henkilöistä.

Palvelu on maksullinen.


Palvelun toteuttaa: 
Maistraatti