suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Eurooppalainen ammattikortti

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Eurooppalaista ammattikorttia voivat hakea sairaanhoitajat, proviisorit ja fysioterapeutit. Ammattikorttia voivat hakea edellä mainittujen ammattiryhmien edustajat, jotka haluavat lähteä Suomesta työskentelemään toiseen EU/ETA-valtioon tai tulla toisesta EU/ETA-valtiosta työskentelemään Suomeen. Eurooppalainen ammattikortti ei ole fyysinen kortti, vaan sähköinen todistus, joka osoittaa, että ammattihenkilö on täyttänyt kaikki vaadittavat edellytykset palvelujen tarjoamiseksi väliaikaisesti ja satunnaisesti, tai että ammattihenkilön ammattipätevyys on tunnustettu sijoittautumista varten.

Toimi näin

Ammattikortin hakeminen YourEurope -sivustolta

Jos hakija on lähdössä Suomesta toiseen EU/ETA-valtioon tai tulossa toisesta EU/ETA-valtiosta Suomeen, hän voi hakea eurooppalaista ammattikorttia sähköisesti YourEurope -sivustolta (europa.eu), jolta löytyvät tarkemmat ohjeet ammattikortin hakemista varten. Sivuilta löytyy tarkempaa tietoa mm. asiakirjavaatimuksista, määräajoista ja viranomaisten rooleista ammattikorttihakemuksen käsittelyssä.

Valvira ottaa vastaan ainoastaan sellaiset ammattikorttihakemukset, jotka on toimitettu sähköisesti YourEurope-sivuston kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Sairaanhoitaja, proviisori tai fysioterapeutti voi hakea eurooppalaista ammattikorttia, kun

- hän haluaa harjoittaa ammattia toisessa EU/ETA-valtiossa väliaikaisesti ja satunnaisesti

TAI

- hän haluaa sijoittautua toiseen EU/ETA-valtioon ja harjoittaa ammattia siellä pysyvästi.

Mikäli Valvira myöntää eurooppalaisen ammattikortin Suomeen sijoittautumista varten, ammattikortti ei vielä anna oikeutta harjoittaa kyseistä ammattia Suomessa. Ammatinharjoittamisoikeutta on haettava Valviralta erikseen.

Palvelu on maksullinen.

Eurooppalainen ammattikortti: 200 €

Maksut perustuvat kulloinkin voimassa olevaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Valviran maksuista. Ajantasainen tieto maksuista löytyy Valviran verkkosivuilta: https://www.valvira.fi/valvira/maksut

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Päivitetty: 7.10.2021