suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahaston hankerahoitus

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on rakennerahasto, jonka kautta Suomi saa Euroopan unionin tukea. ESR-rahoituksen tavoitteena on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä.

Rahaston kautta rahoitetaan kehittämishankkeita, jotka toteuttavat jotakin Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoitetta. Keskeisiä tavoitteita ovat innovoinnin ja uuden luomisen edistäminen, työpaikkojen ja yritysten kehittäminen sekä kasvun tukeminen, osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen sekä osallisuuden lisääntyminen.

Hankkeisiin haetaan rahoitusta erikseen määriteltyinä hakuaikoina, yleensä kaksi tai kolme kertaa vuodessa.

ESR-rahoituksella rahoitettavaa kehittämistoimintaa toteutetaan hankkeen muodossa ja sen on selvästi erotuttava organisaation normaalista toiminnasta. ESR-hankkeissa toimenpiteet kohdistuvat pääsääntöisesti henkilöasiakkaisiin ja tuen on tarkoitus hyödyttää mahdollisimman laajaa joukkoa. Hakijalla tulee olla hankkeen aiheeseen liittyvää osaamista, edellytyksiä toteuttaa hanketoimintaa ja valmiuksia jatkaa toimintaa hankkeen jälkeen.

Hankkeet kestävät yleensä yhdestä kolmeen vuoteen. Pääsääntöisesti hankkeilta edellytetään omaa rahoitusta. ESR-hankkeen tulee lähtökohtaisesti hyödyttää sitä aluetta, mistä rahoitus haetaan. Osa hankkeista rahoitetaan valtakunnallisena toimintana, jossa tarkoituksena on yhdistää valtakunnallinen ja alueellinen kehittämistyö.

Rahoittajina ESR-hankerahoituksessa toimivat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ja Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Toimi näin

Ajantasaiset tiedot ESR-hankerahoituksesta ja hakuajoista löydät Rakennerahastot.fi–verkkopalvelusta. Tutustu verkkopalvelussa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman perusteisiin, hakuaikoihin ja -teemoihin sekä hakijan ohjeisiin. Lisäksi sinua auttavat ELY-keskusten ja STM:n vastuuhenkilöt, joihin suosittelemme olemaan yhteydessä kun olet suunnittelemassa uutta hanketta.

Jätä hakemus sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä hakuilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi kunnat, järjestöt, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, yritykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Mahdolliset tuensaajat on määritelty tarkemmin Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman kunkin toimintalinjan kuvauksessa.

Rahoittava viranomainen arvioi ja pisteyttää hakemuksen käyttäen yleisiä ja erityistavoitekohtaisia valintaperusteita, joka on eritelty Rakennerahastot.fi-verkkopalvelun hakijalle-osiossa. Saadakseen rahoitusta hakijan ja hankkeen on täytettävä kaikki yleiset valintaperusteet. Arvioissa voidaan lisäksi käyttää aluekohtaisia arviointiperusteita ja hakukohtaisia painotuksia.

Palvelu on maksullinen.

Pääsääntöisesti hankkeilta edellytetään omaa rahoitusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotKainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletenglanti, ruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 19.11.2021