suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Euroopan aluekehitysrahaston hankerahoitus

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) on Eurooppa 2020-strategian toteutumista edistävä rakennerahasto, jonka tavoitteena on tukea pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä, uusimman tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä sekä vähähiilisen talouden edistämistä.

Rahaston kautta rahoitetaan kehittämishankkeita, jotka toteuttavat jotain Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoitetta. Keskeisiä tavoitteita ovat pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen, tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin tehostaminen ja vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla.

Hankehakuja järjestetään vuosittain kahdesta kolmeen kertaan vuodessa riippuen alueesta.

Rahoittajina EAKR-hankerahoituksessa toimivat ELY-keskukset.

Toimi näin

Ajantasaiset tiedot EAKR-hankerahoituksesta ja hakuajoista löydät rakennerahastot.fi- sivustolta. Tutustu verkkopalvelussa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman perusteisiin, hakuaikoihin ja -teemoihin sekä hakijan ohjeisiin. Sinua auttavat lisäksi ELY-keskusten vastuuhenkilöt, joihin suosittelemme olemaan yhteydessä, kun olet suunnittelemassa uutta hanketta.

Jätä hakemus sähköisesti EURA 2014- järjestelmässä hakuilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä.

Hakemus käsitellään pääsääntöisesti kahden- kolmen kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Rahoitusta voivat hakea yritykset ja yritysryhmät, tutkimus-ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset ja osuuskunnat.

EAKR-rahoituksella rahoitettavan toiminnan tulee olla hankemuotoista ja sen on erotuttava organisaation normaalista toiminnasta. EAKR-hankkeissa toimenpiteet kohdistuvat pääsääntöisesti pk-yrityksiin, tutkimus-ja koulutusorganisaatioihin ja kuntiin. Hakijalla tulee olla hankeosaamista, edellytykset hankkeen toteuttamiselle sekä valmiuksia jatkaa toimintaa hankkeen jälkeen.

Hankkeen toteutusaika on yleensä vuodesta kolmeen vuoteen. Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta ja hankkeen tulisi lähtökohtaisesti hyödyntää aluetta, josta rahoitusta haetaan. Rahoitus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan, joten hakijalta edellytetään myös ns. puskurirahoitusta.

Rahoittava viranomainen arvioi ja pisteyttää hakemuksen käyttäen yleisiä ja erityistavoitekohtaisia valintaperusteita, jotka on eritelty rakennerahastot.fi- sivuston hakijalle- osiossa. Saadakseen rahoitusta hakijan ja hankkeen on täytettävä kaikki yleiset valintaperusteet. Arviossa voidaan lisäksi käyttää aluekohtaisia arviointiperusteita ja hakukohtaisia painotuksia.

Palvelu on maksullinen.

Pääsääntöisesti hankkeilta edellytetään omaa rahoitusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 16.12.2021