suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Euroopan aluekehitysrahaston hankerahoitus

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) on Eurooppa 2020-strategian toteutumista edistävä rakennerahasto, jonka tavoitteena on tukea pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä, uusimman tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä sekä vähähiilisen talouden edistämistä.

Rahaston kautta rahoitetaan kehittämishankkeita, jotka toteuttavat jotain Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen raken ...

Toimi näin

Ajantasaiset tiedot EAKR-hankerahoituksesta ja hakuajoista löydät rakennerahastot.fi- sivustolta. Tutustu verkkopalvelussa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman perusteisiin, hakuaikoihin ja -teemoihin sekä hakijan ohjeisiin. Sinua auttavat lisäksi ELY-keskusten vastuuhenkilöt, joihin suosittelemme olemaan yhteydessä, kun olet suunnittelemassa uutta hanketta.

Jätä hakemus sähköisesti EURA 2014- järjestelmässä hakuilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä.

Hakemus käsitellään pääsääntöisesti kahden- kolmen kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Rahoitusta voivat hakea yritykset ja yritysryhmät, tutkimus-ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset ja osuuskunnat.

EAKR-rahoituksella rahoitettavan toiminnan tulee olla hankemuotoista ja sen on erotuttava organisaation normaalista toiminnasta. EAKR-hankkeissa toimenpiteet kohdistuvat pääsääntöisesti pk-yrityksiin, tutkimus-ja koulutusorganisaatioihin ja kuntiin. Hakijalla tulee olla hankeosaamista, edellytykset hankkeen toteuttamiselle sekä valmiuksia jatkaa toimintaa hankkeen jälkeen.

Hankkeen toteutusaika on yleensä vuodesta kolmeen vuoteen. Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta ja hankkeen tulisi lähtökohtaisesti hyödyntää aluetta, josta rahoitusta haetaan. Rahoitus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan, joten hakijalta edellytetään myös ns. puskurirahoitusta.

Rahoittava viranomainen arvioi ja pisteyttää hakemuksen käyttäen yleisiä ja erityistavoitekohtaisia valintaperusteita, jotka on eritelty rakennerahastot.fi- sivuston hakijalle- osiossa. Saadakseen rahoitusta hakijan ja hankkeen on täytettävä kaikki yleiset valintaperusteet. Arviossa voidaan lisäksi käyttää aluekohtaisia arviointiperusteita ja hakukohtaisia painotuksia.

Palvelun toteuttaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 16.12.2021