suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

EU:n ruoka-apu yhteisön vähävaraisimmille

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston tavoitteena on edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa ja vähentää köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten määrää. Erityistavoitteena on lieventää köyhyyden pahimpia muotoja tarjoamalla aineellista tukea. Rahasto on osa EU:n koheesiopolitiikkaa. Valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

EU:n komissio on ...

Toimi näin

Kumppaniorganisaatiohaun yhteydessä organisaatiot hakevat elintarvikkeina myönnettävää tukea kilomäärinä. Kumppaniorganisaatiot hakevat tuen keskitetysti eli kumppaniorganisaationa toimiva keskusjärjestö kokoaa ala- tai paikallisyhdistysten hakemuksista yhden hakemuksen Ruokaviraston markkinaosastolle.

Kumppaniorganisaatioksi valitun järjestön tai yhteisön on rekisteröidyttävä Ruokaviraston markkinaosaston asiakasrekisteriin. Rekisteröitymistä haetaan viraston lomakkeella n:o 561000.

Kenelle ja millä ehdoin

Keskusjärjestö tai -yhteisö voi hakea ohjelman kumppaniorganisaatioksi joko ohjelmakauden alussa kumppaniorganisaatiohaussa tai myöhemmin erikseen avattavissa täydennyshauissa. Ruokavirasto pyrkii valitsemaan kattavan verkoston kumppaniorganisaatioita. Valinnassa otetaan huomioon vähävaraisten avun toimenpideohjelman mukaiset valintaperusteet ja tarkentavat arviointikriteerit. Lisätietoa löytyy kattavasti Ruoka-avun hakuoppaasta, joka on Ruokaviraston internet-sivulla - EU:n ruoka-apu -osiossa.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Ruokavirasto

Palvelusta vastaa

Ruokavirasto
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 20.6.2022