suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Esiopetus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Kuhmon kaupunki
Alue: Kuhmo
Palvelun kieli: suomi

Perusopetuslain mukainen esiopetus alkaa pääsääntöisesti vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkua. Lapsen huoltajan tulee huolehtia siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen. Esiopetuksen laajuus on 700 tuntia lukuvuodessa. Taajamassa esiopetuksen järjestää varhaiskasvatus ja kyläkouluilla perusopetus. Esiopetusta annetaan viitenä päivänä viikossa keskimäärin neljä tuntia päivässä. Samaa kuntakohtaista esiopetuksen opetussuunnitelmaa noudatetaan kaikissa esiopetuspaikoissa. Tosin jokainen toimipaikka on omaleimainen ja henkilökunta laatii yksikkö- ja ryhmäkohtaiset toimintasuunnitelmat huomioiden lasten ja vanhempien toiveita.

Esiopetuksen tavoitteena on edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä. Esiopetuksessa lapsilla on monia mahdollisuuksia vahvistaa arjessa tarvittavia vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja. Vertaisryhmässä lapsi saa valmiuksia, kykyjä ja taitoja toimia yhdessä erilaisten ihmisten kanssa.

Esiopetus toimii siltana varhaiskasvatuksesta kouluun. Sillä on tärkeä rooli kouluvalmiustaitojen kehittymisessä sekä oppimisen ilon ja motivaation löytämisessä.


Toimi näin

Ilmoittautumislomake esiopetukseen löytyy Kuhmon verkkosivuilta.


Palvelun toteuttaa: 
Kuhmon kaupunki