suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Esiopetus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Hyrynsalmen kunta
Alue: Hyrynsalmi
Palvelun kieli: suomi

Hyrynsalmella esiopetuksella pyritään luomaan lasten kannalta parhaimmat kehitys- ja oppimisedellytykset, joita vahvistetaan lasten sosiaalisia sekä itsetuntotaitoja kohottamalla leikin ja positiivisten oppimiskokemusten lomassa. Tämä kaikki tapahtuu koulun ja kodin välisellä yhteistyöllä.

Leikki kuuluu osaksi lasten elämää ja se on sen vuoksi tärkeästi läsnä esiopetuksessa ja päivittäisessä toiminnassa. Leikin lisäksi lasta pyritään opettamaan varhaiskasvatuksen sovelletun pedagogiikan kautta ja opetuksen järjestämisessä pyritään kunnioittamaan lasten omia mielenkiinnon kohteita.

Lasten osaamistasossa lähdetään yksilöllisesti pohdituista tavoitteista, eikä opetuksessa ole paineita yhteisesti asetetun osaamistason saavuttamiseen. Lapsen oman oppimisen tavoitteista ja toiveista sekä tarpeista keskustellaan jokaisen lapsen ja heidän huoltajan kanssa. Huoltajan ja lapsen kanssa voidaan tehdä yhteinen oppimissuunnitelma, jotta oppimisympäristön kehittäminen ja suunnittelu otetaan oikealla tavalla huomioon.

Esiopetuksen kautta lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä pyritään seuraamaan ja tukemaan. Tavoitteena on ennaltaehkäistä mahdollisesti myöhemmin eteen tulevia vaikeuksia ja vahvistaa lapsen omaa minäkäsitystä, vuorovaikutus ja oppimiskokemusta. Uudet kokemukset ja leikki edistävät myönteistä kehittymistä ja uusien taitojen opettelua lapsessa.


Kenelle ja millä ehdoin

Hyrynsalmen kunnan järjestämään ilmaiseen esiopetukseen ovat velvollisia osallistumaan kaikki kuusivuotiaat. Koulunkäyntiä vuodella lykänneet seitsemänvuotiaat tai oppivelvollisuuden pidennyspäätöksen saaneet lapset ovat myös velvollisia osallistumaan kunnan esiopetukseen.

Arkena lapset saavat opetusta aamupäivisin neljän tunnin ajan sekä lisäksi maksuttoman kouluruokailun.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö


Palvelun toteuttaa: 
Hyrynsalmen kunta