suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vesilahden kunta

Esiopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Vesilahti
  • Julkinen palvelu

Oppilashuollossa korostuu kodin ja koulun välinen sujuva yhteistyö.

Oppilashuollon toiminta on

  • esioppilaan yksilökohtaista tukea
  • yhteisöllistä eli hyvinvointia edistävää toimintaa jokapäiväisessä arjessa ja esiopetuksen käytännöissä

Jokaisella koululla on oma oppilashuoltoryhmänsä. Oppilashuoltoryhmän keskeinen tehtävä on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Oppilashuoltoryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi terveydenhuollon henkilöstöä, koulupsykologi ja koulukuraattori sen mukaan, kuin käsiteltävä asia edellyttää.

Tarvittaessa voidaan koota monialainen asiantuntijaryhmä yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Monialaiseen asiantuntijaryhmään voi kuulua oppilashuoltoryhmän lisäksi muitakin asiantuntijoita.

Yksilökohtainen oppilashuoltotyö perustuu aina huoltajan suostumukseen.

Kaikille esiopetusikäisille lapsille tehdään vuosittainen 6v-tarkastus neuvolassa.

Toimi näin

Jos olet huolissasi esiopetusikäisen lapsesi hyvinvoinnista, voit keskustella asiasta koulun henkilökunnan kanssa tai ottaa yhteyttä neuvolan terveydenhoitajaan, koulukuraattoriin tai -psykologiin.

Varaa esioppilaalle aika sähköisesti 1 lk:n kouluuntulotarkastukseen omalle terveydenhoitajalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPirkkalan kunta, Vesilahden kunta
Palvelusta vastaaVesilahden kunta
Alue Vesilahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Vesilahden kunta
Päivitetty: 1.10.2021