suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Esiopetuksen oppilashuolto

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Vesilahden kunta
Alue: Vesilahti
Palvelun kieli: suomi

Oppilashuollon toiminta on sekä yhteisöllistä eli hyvinvointia edistävää toimintaa jokapäiväisessä arjessa ja esiopetuksen käytännöissä että yksilökohtaista tukea. Oppilashuollossa korostuu kodin ja koulun välinen sujuva yhteistyö. Yksilökohtainen oppilashuoltotyö perustuu aina huoltajan suostumukseen.

Jokaisella koululla on oma oppilashuoltoryhmänsä. Oppilashuoltoryhmän keskeinen tehtävä on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Oppilashuoltoryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi terveydenhuollon henkilöstöä, koulupsykologi ja koulukuraattori sen mukaan, kuin käsiteltävä asia edellyttää. Tarvittaessa voidaan koota monialainen asiantuntijaryhmä yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Monialaiseen asiantuntijaryhmään voi kuulua oppilashuoltoryhmän lisäksi muitakin asiantuntijoita.

Kaikille esiopetusikäisille lapsille tehdään vuosittainen 6v-tarkastus neuvolassa.


Toimi näin

Jos olet huolissasi esiopetusikäisen lapsesi hyvinvoinnista, voit keskustella asiasta koulun henkilökunnan kanssa tai ottaa yhteyttä neuvolan terveydenhoitajaan, koulukuraattoriin tai -psykologiin.

Varaa aika esioppilaan 6v-tarkastukseen omalle terveydenhoitajalle.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.


Palvelun toteuttaa: 
Vesilahden kunta
Pirkkalan kunta (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)