suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siuntion kunta

Esiopetuksen oppilashuolto Siuntion kunnassa

  • Palvelu
  • Siuntio
  • Julkinen palvelu

Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Esiopetusikäisellä lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää.

Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä.

Oppilashuoltopalveluilla tarkoitetaan oppilashuollon kuraattori-, psykologi- ja terveydenhuollon palveluja. Esikoululaisten terveydenhuoltopalveluita saa Siuntion kunnan neuvolan terveydenhoitajalta. Oppilashuoltotyössä noudatetaan voimassa olevia salassapitosäädöksiä.

Toimi näin

Oppilashuolto on osa esiopetuksen toimintaa. Jos huoltajalla on huoli oppilaan hyvinvoinnista, hän voi ottaa yhteyttä lastentarhanopettajaan, varhaiskasvatuksen erityisopettajaan tai oppilashuoltopalveluihin.

Aloitteen oppilashuoltopalveluiden (kuraattori, psykologi, terveydenhuolto) piiriin hakeutumisesta voi tehdä lapsi itse, huoltaja, lapsen opettaja tai muu henkilö, joka on huomannut huolen aiheen. Koska oppilashuoltopalveluiden käyttäminen on vapaaehtoista, päätöksen oppilashuoltopalveluiden vastaanottamisesta tekee lapsi tai huoltaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSiuntion kunta
Palvelusta vastaaSiuntion kunta
Alue Siuntio
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Siuntion kunta
Päivitetty: 10.12.2019