suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raision kaupunki

Esiopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Raisio
  • Julkinen palvelu

Raisiossa oppilashuoltoryhmästä käytetään nimitystä lapsityöryhmä. Se toteutuu pääosin ennaltaehkäisevänä ja yhteisöllisenä. Tässä työssä esiopetuksen henkilökunta seuraa, arvioi ja kehittää esiopetusyhteisön ja -ryhmien hyvinvointia. Yleisen hyvinvoinnin tukemiseksi toteutetaan yhteisöllisiä tapahtumia, vahvistetaan ryhmän vuorovaikutustaitoja ja kehitetään osallisuuden mahdollisuuksia. Samalla huolehditaan esiopetusympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Lasten ja huoltajien osallisuus on olennaista yhteisöllisessä oppilashuollossa ja se vahvistaa hyvinvointia.

Yhteisöllisen oppilashuollon lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Yksilökohtainen oppilashuoltotyö käynnistetään aina esiopetuksen henkilökunnan ja huoltajan kanssa yhteistyössä. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Lapsen toivomukset ja mielipiteet huomioidaan häntä koskevissa ratkaisuissa iän, kehitystason ja muiden edellytysten mukaisesti. Oppilashuoltotyössä noudatetaan voimassa olevia salassapitosäädöksiä

Toimi näin

Keskustele oppilashuoltoasioissa varhaiskasvatuksen opettajalle tai varhaiskasvatuksen erityisopettajalle, joka kutsuu koolle tarvittavat asiantuntijat.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaision kaupunki
Palvelusta vastaaRaision kaupunki
Alue Raisio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raision kaupunki
Päivitetty: 1.4.2020