suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Pieksämäen kaupunki

Esiopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Pieksämäki
  • Julkinen palvelu
Alue: Pieksämäki
Palvelun kieli: suomi

Pieksämäen kaupungin opiskeluhuollossa toimii:

• Vastaava kuraattori ja kolme kuraattoria

• Kaksi psykologia perusopetuksessa, määräaikainen psykologi toisella asteella

• Koulu- ja opiskeluterveydenhoitajia on kuusi

• Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on yksi vastuuylilääkäri


Toimi näin

Oppilashuolto on osa esiopetuksen toimintaa. Lapset ja huoltajat voivat osallistua esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmien tekemiseen. Yhteyshenkilönä toimii päiväkodin johtaja tai koulun rehtori. Jos huoltajalla on huoli oppilaan hyvinvoinnista, hän voi ottaa yhteyttä opettajaan tai oppilashuoltopalveluihin.

Oppilashuoltopalvelujen eli kouluterveydenhuollon ja kuraattori- ja psykologipalvelujen saatavuus kerrotaan esiopetuksen omissa lukuvuositiedotteissa sekä oppilashuoltosuunnitelmissa.

Aloitteen oppilashuoltopalveluiden (kuraattori, psykologi, kouluterveydenhuolto) piiriin hakeutumisesta voi tehdä lapsi itse, huoltaja, lapsen opettaja tai muu henkilö, joka on huomannut huolen aiheen. Koska oppilashuoltopalveluiden käyttäminen on vapaaehtoista, päätöksen oppilashuoltopalveluiden vastaanottamisesta tekee lapsi tai huoltaja.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.


Palvelun toteuttaa: 
Pieksämäen kaupunki