suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kouvolan kaupunki

Esiopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Kouvola
  • Julkinen palvelu

Esiopetusta toteutetaan varhaiskasvatusyksiköissä sekä koulujen yhteydessä. Monialaista oppilashuoltoa tehdään yhdessä lapsen ja hänen huoltajansa kanssa, tarvittaessa yhteistyössä esim. perhe- ja nuorisoneuvola, lapsiperhepalvelut, lasten- ja nuorisopsykiatrian yksiköt. Oppilashuollon toiminnasta tiedotetaan huoltajille.

Jokaisessa yksikössä toimii yksikkökohtainen oppilashuoltoryhmä. Yksikkökohtaisesta oppilashuoltoryhmästä vastaa esiopetusyksikön johtaja tai koulun rehtori ja siihen kuuluvat opetus- ja kasvatushenkilön edustajien lisäksi erityisopettaja sekä psykososiaalisen oppilashuollon edustaja/-t. Yksilökohtaisessa oppilashuollossa laaditaan oppilaskohtaiset oppilashuoltokertomukset. Nämä talletetaan ja säilytetään erillisten ohjeiden mukaisesti. Terveydenhuollon henkilöstö, psykiatriset sairaanhoitajat, kuraattorit sekä psykologit kirjaavat lisäksi omat kirjauksensa potilaskertomuksiin ja asiakaskertomuksiin. Suunnitelmia seurataan ja päivitetään vuosittain ja tarvittaessa ja asiasta tiedotetaan.

Esiopetuksen erityisopettaja toimii lasten, huoltajien ja henkilöstön sekä muiden yhteistyötahojen kanssa lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen tueksi.

Kuraattorin työ on ennaltaehkäisevää ja yhteistöllisyyttä tukevaa. Hän työskentelee yhteistyössä vanhempien, henkilöstön ja muiden lapsen verkostoon kuuluvien kanssa. Tehtävänä on vaikuttaa, että esiopetus tukee lapsen oppimista, hyvinvointia, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta.

Psykologi tekee ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä tukemalla oppilaan ja esiopetusta antavan yksikön hyvinvointia, oppimisen, psyykkisen kasvun ja kehityksen sekä ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Psykologin työssä painottuvat yhteistyötahojen konsultaatiot esiopetusyksikön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Hän pyrkii lisäämään psykologista tietoa ja sen käytäntöä esiopetuksessa, tukien esiopetuksen ja kodin kasvatustyötä. Psykologista työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä oppilaiden vanhempien kanssa osallistavan kasvatuskumppanuuden ja vuoropuhelun periaatteilla. Laaja-alaista osaamista vaativissa tilanteissa psykologityötä tehdään moniammatillisissa verkostoissa oppilaan ja perheen osallisuutta korostaen. Psykologi tekee tarvittaessa psykologisia tutkimuksia ja antaa niistä lausuntoja. Psykologi ohjaa oppilaan tarvittaessa muun asiantuntija-avun piiriin.

Esioppilaiden kouluvalmiuden arviointi toteutetaan yhteistyössä Kouvolan perheneuvolan kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Esiopetuksen oppilashuolto kuuluu jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKouvolan kaupunki
Palvelusta vastaaKouvolan kaupunki
Alue Kouvola
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kouvolan kaupunki
Päivitetty: 17.6.2020