suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keravan kaupunki

Esiopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Kerava
  • Julkinen palvelu

Esiopetuksen oppilashuoltoon kuuluvat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhuollon palvelut. Psykologipalvelua antavat varhaiskasva-

tuksen, neuvolan, koulujen sekä perheneuvolan psykologit. Kuraattoripal veluja tarjoaa esioppilaille sekä varhaiskasvatus että perusopetus. Tervey-

denhuollon palveluja esiopetusikäisille tarjoaa neuvola.

Oppilashuollon tukea voi pyytää lapsen huoltaja tai esiopetusryhmän kasvattaja huoltajan suostumuksella. Esioppilaan tuen tarpeen selvittämi-

seen ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Ryhmä kokoontuu

huoltajan suostumuksella, ja lähtökohtaisesti huoltaja ja esioppilas osallistuvat kokoontumiseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeravan kaupunki
Palvelusta vastaaKeravan kaupunki
Alue Kerava
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keravan kaupunki
Päivitetty: 4.12.2019