suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasalan kaupunki

Esiopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Kangasala
  • Julkinen palvelu

Oppilashuoltoa järjestetään esiopetuksessa kahdella tasolla, yhteisöllisellä ja yksilökohtaisella tasolla. Opetussuunnitelman mukaisella oppilashuollolla tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia. Oppilashuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää esiopetusyhteisön hyvinvointia.

Esiopetuksen oppilashuolto on tiiviissä yhteistyössä perusopetuksen oppilashuollon kanssa lapsen opetuksen järjestämisen kannalta tärkeissä asioissa, esimerkiksi lapsen tarvitseman tuen järjestämiseksi tulevassa koulussa.

Esiopetuksen oppilashuollon tehtävänä on osana esiopetusyhteisön toimintakulttuuria kehittää hyvinvointia tukevaa oppimisympäristöä ja vahvistaa esiopetuksen yhteisöllistä toimintatapaa. Yhteisöllisyyttä tuetaan edistämällä lapsen ja huoltajan osallisuutta esiopetusyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. Oppilashuollolla edistetään myönteistä vuorovaikutusta ja keskinäisen huolenpidon ilmapiiriä sekä puututaan tarvittaessa ongelmiin.

Esiopetuksen oppilashuolto toteutuu yhdessä lähikoulun kanssa ja siihen kuuluu rehtori, esiopetusyksikön johtaja, laaja-alainen erityisopettaja, vanhempien edustaja, oppilaan edustaja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä.

Yksittäistä lasta koskevissa yksilökohtaisissa oppilashuollon kokouksissa voivat olla läsnä ainoastaan ne henkilöt, joille lapsen opetus ja ohjaus välittömästi kuuluvat. Oppilashuoltoryhmään voidaan lisäksi kutsua myös keskeisiä yhteistyökumppaneita tarpeen mukaan. Näitä tahoja ovat esimerkiksi neuvolan terveydenhoitaja, lasta tutkivat tahot sekä lapsen tulevan koulun oppilashuoltoryhmän jäsenet. Tämä ryhmän kokoonpano perustuu huoltajan suostumukseen.

Esiopetuksen oppilashuoltoa järjestetään yksikön oppilashuoltosuunnitelman mukaisesti, mikä tehdään yhdessä lähikoulun kanssa.

Toimi näin

Jokaisen esiopetusyksikön johtaja toimii yhteyshenkilönä esiopetuksen oppilashuoltoon liittyvissä asioissa.

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina lapsen tai tarpeen vaatiessa huoltajan suostumukseen. Yksilökohtaisen oppilashuollon asiantuntijaryhmän kokoaa se esiopetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu.

Kenelle ja millä ehdoin

Jokainen esiopetuksessa oleva lapsi on oikeutettu oppilashuoltoon.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKangasalan kaupunki
Palvelusta vastaaKangasalan kaupunki
Alue Kangasala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kangasalan kaupunki
Päivitetty: 15.11.2021