suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Esi- ja perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Lapsellasi on tarvittaessa oikeus saada esiopetuksessa ja perusopetuksessa tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä. Tukea saa sekä lähikouluissa että keskitettyinä palveluina erityisryhmissä ja -kouluissa.

Tavoitteena on, että lapsesi voi erilaisten tukitoimien avulla käydä koulua omassa lähikoulussaan. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Jokainen tuen taso ...

Toimi näin

Ota yhteys lapsesi opettajaan tai koulun muihin asiantuntijoihin. Tarvittaessa järjestetään neuvottelu, jossa yhteistyössä huoltajien kanssa kootaan lapsen tuen tarpeet sekä suunnitellaan tukimuodot.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Lapsellasi on oikeus saada tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti ja riittävän vahvana.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Palvelun toteuttaa

Oulun kaupunki

Palvelusta vastaa

Oulun kaupunki
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 17.2.2023