suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto

Ero

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kun lapsiperheessä erotaan, tärkeimpiä käytännössä hoidettavia asioita ovat parisuhteen purkaminen, lapsen asumisesta ja tapaamisesta päättäminen sekä omaisuuden jakaminen.

Avioero ja avoero

Avioliitto voidaan purkaa tuomioistuimen päätöksellä. Avioeroa haetaan käräjäoikeudelta, ja sen voi saada kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen tai ilman harkinta-aikaa, kun puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta. Avoliiton purkaminen tapahtuu avopuolisoiden keskinäisellä päätöksellä ilman viranomaistoimia.

Yhteistyövanhemmuus ja lasta koskevat sopimukset

Lapsen selviäminen vanhempien eron aiheuttamista muutoksista ja menetyksistä riippuu ratkaisevasti siitä, miten vanhemmat selviävät keskinäisistä ristiriidoistaan. Jos vanhemmat oppivat suhtautumaan toisiinsa myönteisesti ja tekemään yhteistyötä lapsen asioissa, se suojaa lasta ja auttaa häntä ylläpitämään kiinteää suhdetta kumpaankin vanhempaansa. Vanhempien on tärkeää hakea mahdollisimman varhain apua yhteistyöongelmiinsa, joita he eivät pysty keskenään ratkaisemaan.

Lapsen asiat järjestetään samalla tavalla riippumatta siitä, onko kyseessä avio- vai avoero. Vanhempien tulee sopia alle 18-vuotiaan lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta.

Kunnilla on lastenvalvojat, joiden tehtävänä on avustaa vanhempia sopimusten laadinnassa ja valvoa, etteivät sopimukset ole lapsen edun vastaisia. Lastenvalvojan luona neuvoteltu ja vahvistettu sopimus on oikeudellisesti samanveroinen kuin tuomioistuimen päätös, ja lastenvalvoja arvioi lapsen etua samoilla perusteilla kuin tuomioistuin.

Jos vanhemmat eivät kykene sopimaan lapsen asioista, päätetään niistä tuomioistuimessa. Asian selvittämiseksi tuomioistuin voi pyytää sosiaalitoimelta lisätietoja.

Omaisuuden jakaminen

Kun avioeroa koskeva asia on tullut tuomioistuimessa vireille, voi kumpikin puoliso vaatia omaisuuden jakamista. Omaisuuden jakamiseen liittyvä sääntely koskee vain avioliiton purkamista.

Ero saattaa olla raskas prosessi ja tuoda mukanaan suuria muutoksia. Tukea saa perheneuvonnasta ja muilta asiantuntijoilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Voitte pariskuntana hakeutua perheasiain sovitteluun ristiriitatilanteissa, eroa harkitessanne tai siitä jo päätettyänne. Sovittelua voidaan käyttää myös eron jälkeen esimerkiksi lapsiin liittyvien erimielisyyksien selvittämiseksi.

Jos elät avioliitossa, avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, sinulla ja perheelläsi on oikeus päästä sovitteluun. Sovitteluun osallistuminen on luottamuksellista ja vapaaehtoista.

Sovittelijat ovat perheneuvontaan, perheoikeuteen tai lastensuojeluun perehtyneitä henkilöitä, joilla on lupa toimen harjoittamiseen. Perheasioiden sovittelua järjestää kunnan sosiaalitoimi itsenäisesti tai yhteistyössä esimerkiksi yhdistysten, yritysten, säätiöiden tai muiden ammattitaitoisten toimijoiden kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Palvelusta vastaaPietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Alue Luoto, Pedersören kunta, Pietarsaari, Uusikaarlepyy
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Päivitetty: 3.8.2020