suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Erityisvarhaiskasvatus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Tampereen kaupunki
Alue: Tampere
Palvelun kieli: suomi

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lasten tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen. Tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi lapsi voi tarvita tavanomaista enemmän tukea.

Lapsen tuen tarve arvioidaan yhdessä lapsen vanhempien, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja päivähoidon kasvatushenkilöstön kanssa. Kasvun ja oppimisen tuki toteutuu mahdollisimman pitkälle lapsen kotia lähellä olevassa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Tarvittaessa tukea voidaan järjestää myös integroidussa erityisryhmässä. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja konsultoi sekä päivähoidon henkilöstöä että lapsen vanhempia ja koordinoi tukea tarvitsevan lapsen asioissa.


Toimi näin

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Joissain tapauksissa erityisvarhaiskasvatus voi olla maksutonta.


Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsenne tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan.

Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on usein mukana erityislastentarhanopettaja. Erityisvarhaiskasvatuksessa voidaan tehdä monialaista yhteistyötä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.


Palvelun toteuttaa: 
Tampereen kaupunki