suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siuntion kunta

Erityisvarhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Siuntio
  • Julkinen palvelu

Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kehitystä ja kasvua. Jokainen lapsi tarvitsee kasvussaan ja kehityksessään tukea. Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille.

Tuen toteuttaminen toteutuu pedagogisilla, rakenteellisilla ja hyvinvointia tukevilla ratkaisuilla. Tavoitteena on varhainen ja oikein ajoitettu tuki lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen tukemiseksi. 

Kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisen lähtökohtana ovat

Siuntion varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattuna kasvun ja oppimisen tuen toteutuminen.

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapsesi tukemista voidaan tehdä monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSiuntion kunta
Palvelusta vastaaSiuntion kunta
Alue Siuntio
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Siuntion kunta
Päivitetty: 10.12.2020