suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Erityisvarhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Kokkola
  • Julkinen palvelu

Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatusta ja mahdollistetaan kaikille sitä tarvitseville lapsille. Kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla ja tuki järjestetään mahdollisimman pian tuen tarpeen ilmennyttyä.

Tuen järjestämisen lähtökohtina ovat lapsen vahvuudet sekä kehitykseen ja oppimiseen liittyvät tarpeet. Lapsen tarvitsema tuki on osa varh ...

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Kenelle ja millä ehdoin

Mikäli vanhemmilla herää huoli varhaiskasvatuksessa olevan lapsensa kasvusta, kehityksestä tai oppimisesta, asian voi ottaa ensin puheeksi lapsen ryhmän henkilöstön ja/tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lastasi tuetaan monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Palvelun toteuttaa

Kokkolan kaupunki

Palvelusta vastaa

Kokkolan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kokkolan kaupunki
Päivitetty: 3.3.2022