suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hankasalmen kunta

Erityisvarhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Hankasalmi
  • Julkinen palvelu

Tukea kasvulleen ja kehitykselleen tarvitseville lapsille tarjotaan hoitopaikka ensisijaisesti lähipäiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Tarvittaessa ryhmäkokoa pienennetään tai ryhmään palkataan ryhmä-avustaja.

Tukea tarvitsevan lapsen tuen tarve kirjataan yhdessä huoltajien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Lapsella voi olla tuen tarvetta: - kielen ja kommunikaation osa-alueella - tarkkaavaisuuden suuntaamisen tai / ja ylläpitämisen alueella - kognitiivisella osa-alueella, esim. oppimisvalmiuksien riskejä tai pulmia - lapsella on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus - lapsi tarvitsee lastensuojelun tukitoimia.

Kiertävä erityislastentarhanopettaja työskentelee tukea tarvitsevien lasten, päiväkotien ja perhepäivähoidon henkilökunnan sekä vanhempien tukena.

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapsesi tukemista voidaan tehdä monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHankasalmen kunta
Palvelusta vastaaHankasalmen kunta
Alue Hankasalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hankasalmen kunta
Päivitetty: 20.12.2019