suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Erityisravintokorvaukset vammaisille henkilöille

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Vammaiselle henkilölle voidaan vammaispalvelulain nojalla korvata ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat henkilön pitkäaikaisesti ja säännöllisesti käyttämistä erityisravintovalmisteista. Erityisravintokustannuksia korvataan vammaisille määrärahojen puitteissa. Erityisravinnon ja tavanomaisen ruoan hinnan välinen erotus voidaan korvata vammaispalvelulain nojalla. Erityisravintokustannuksina ei kuitenkaan korvata sellaisia menoja, jotka perustuvat vain lääkärin suosituksiin. Lääketieteellisesti täytyy olla yksityiskohtaisesti selvitetty, että vamma tai sairaus välttämättä edellyttää erityisravinnon tai -valmisteiden käyttöä. Korvaus suoritetaan vain välttämättömistä, ylimääräisistä kustannuksista. Korvauksen suuruutta määrättäessä otetaan huomioon, kun erityisravintokustannusten ja ruokakustannusten erotus on selvitetty, myös ensisijaisten tukimuotojen kautta saatu taloudellinen apu, kuten lapsen hoitotuki, vammaistuki tai eläkkeensaajan hoitotuki.

Toimi näin

Erityisravintokorvauksia haetaan kirjallisella hakemuslomakkeella vammaissosiaalityön palveluista. Tukitoimea haettaessa asiakkaalle tehdään aina palvelutarpeen arviointi, josta vastaa sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin saamiseksi ja hakijan palvelutarvetta vastaavien palvelujen ja tukitoimien kartoittamiseksi, otetaan yhteyttä vammaissosiaalityön ohjaukseen ja neuvontaan (uudet asiakkaat) tai oman alueen sosiaalityöntekijään. Palvelutarpeen arvioimisen jälkeen asiakasta ohjataan tarvittaessa hakemaan palveluja tai tukitoimia kirjallisella hakemuksella.

Asiakas voi myös jättää vammaissosiaalityön palveluihin kirjallisen hakemuksen palvelusta tai tukitoimesta ennen palvelutarpeen arviointia. Sosiaalityöntekijä on tällöin hakijaan yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut vammaissosiaalityön palveluihin palvelutarpeen selvittämisen aloittamiseksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittavien verkostojen kanssa.

Erityisravintokorvauksia haettaessa hakemuksen liitteiksi tarvitaan terveydenhuollon lausunto, joka sisältää tiedot hakijan vammaista tai sairaudesta, sekä lääketieteelliset perustelut erityisravintovalmisteiden käytön välttämättömyydelle. Lisäksi hakemukseen tarvitaan ostotositteet erityisravintovalmisteiden kustannuksista. Korvauksia tulee hakea kuuden kuukauden sisällä kustannusten syntymisestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Jotta erityisravintokorvauksia henkilölle voidaan vammaispalvelulain nojalla myöntää, tulee erityisravintovalmisteiden käytön olla pitkäaikaista ja säännöllistä. Erityisravinnon käytön tulee olla lääketieteellisesti yksityiskohtaisesti selvitetty ja perusteltu, että vamma tai sairaus sitä välttämättä edellyttää. Lisäksi erityistavintokustannusten tulee olla suuremmat, kuin tavanomaiset ruokamenot eikä niihin ole saatu korvausta ensisijaisten tukimuotojen kautta.

Palvelu on maksuton.

Palvelu on hakijalle maksuton. Mikäli korvauksia myönnetään, korvattavaksi tulee erityisravinnon ja tavanomaisen ruoan hinnan välinen erotus. Korvauksia myönnetään määrärahojen puitteissa.

Tausta ja lainsäädäntö

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 19.10.2021