suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Petäjäveden kunta

Erityisopetus ja erityinen tuki (yläkoulu)

  • Palvelu
  • Petäjävesi
  • Julkinen palvelu

Petäjäveden yläkoulussa on käytössä kolmiportainen tuki: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuki suunnitellaan ja annetaan oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Yleisen tuen tavoitteena on oppilaan hyvinvoinnin ja motivaation ylläpitäminen vähäisistä ja/tai lyhtyaikaisista oppimisen ongelmista huolimatta. Tuen muotoja ovat mm. opetuksen eriyttäminen, tukiopetus, opetusryhmien joustava muunt ...

Toimi näin

MIkäli huoltajalla on huoli lapsensa oppimisesta tai oppilas itse kokee tarvitsevansa oppimiseen tukea, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä aineopettajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Palvelun toteuttaa

Petäjäveden kunta

Palvelusta vastaa

Petäjäveden kunta
Tekstistä vastaa: Petäjäveden kunta
Päivitetty: 27.5.2021