suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Posion kunta

Erityishuolto-ohjelma kehitysvammaisille henkilöille

  • Palvelu
  • Posio
  • Julkinen palvelu

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemia palveluksia. Vammaispalvelulaki on ensisijainen kehitysvammalakiin nähden.

Jos asiakas tarvitsee kehitysvammahuollon palveluja, hänelle laaditaan erityishuolto-ohjelma sekä tarvittaessa lisäksi palvelusuunnitelma. Erityishuolto-ohjelmaa tarkistetaan tarvittaessa ja se laaditaan yhteistyössä asianomaisen henkilön itsensä ja hänen laillisen edustajansa kanssa. Erityishuolto-ohjelman laatii kunnassa kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijä tai Kolpeneen erityishuollon johtoryhmä niille asiakkaille, jotka tarvitsevat Kolpeneen erityishuollon palveluja. Kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijä arvioi yhteistyössä asiakkaan, terveydenhuollon, kehitysvammapoliklinikan tai muun mahdollisen lähettävän tahon kanssa asiakkaan tilannetta ja palvelutarvetta. Asiakas antaa perustiedot terveydentilastaan, tehdyistä tutkimuksista ja mahdollisista muiden tahojen antamista palvelusuosituksista.

Toimi näin

Ota yhteyttä kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijä p. 040 8012 377

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu myönnetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemia palveluja. Vammaispalvelulaki on ensisijainen kehitysvammalakiin nähden.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPosion kunta
Palvelusta vastaaPosion kunta
Alue Posio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Posion kunta
Päivitetty: 26.11.2020