suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liedon kunta

Erityisen tuen tarve varhaiskasvatuksessa

  • Palvelu
  • Lieto
  • Julkinen palvelu

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa noudatetaan kolmitasoista tuen mallia. Kaikille tehostettua tai erityistä tukea tarvitseville lapsille suunnitellaan tarvittava tuki yhteistyössä huoltajan, lapsen varhaiskasvatuksesta vastaavan henkilöstön ja lapsen kuntoutuksesta vastaavien tahojen kanssa. Tuki suunnitellaan osaksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arkea.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) toimii henkilökunnan tukena lapsen tuen tarpeen arvioinnissa ja suunnittelussa. Veon resurssi kohdennetaan kussakin yksikössä esiintyvän tarpeen mukaan. Päiväkodissa voi tarvittaessa olla integroitu pienryhmä.

Liedon kunnassa toimivissa yksityisissä päiväkodeissa varhaiserityiskasvatuksen palvelut on järjestetty yksityisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien avulla.

Perhepäivähoidossa varhaiserityiskasvatusta ohjaa alueen varhaiskasvatusyksikön veo tai konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa on käytettävissä konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut.

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapsesi tukemista voidaan tehdä monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiedon kunta
Palvelusta vastaaLiedon kunta
Alue Lieto
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liedon kunta
Päivitetty: 20.4.2022