suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Erityisen tarkastuksen hakeminen

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Osakkeenomistaja, osuuskunnan tai asumisoikeusyhdistyksen jäsen voi hakea erityisen tarkastuksen toimittamista yhteisön hallinnosta ja kirjanpidosta.

Erityinen tarkastus voi koskea yhtiön hallinnon ja kirjanpidon tiettyä päättynyttä ajanjaksoa tai tiettyjä toimenpiteitä tai seikkoja. Erityinen tarkastus ei ole ensisijainen keino osakkeenomistajan tai yhteisön jäsenen tiedonsaantioikeuden toteutta ...

Toimi näin

Tee kirjallinen, vapaamuotoinen hakemus aluehallintovirastolle kuukauden kuluessa asiaa käsitelleestä kokouksesta. Esitä hakemuksessa selvitys niistä seikoista, joiden perusteella erityistä tarkastusta haet.

Liitä hakemukseen:

 • jäljennös yhtiön, osuuskunnan tai asumisoikeusyhdistyksen enintään kolme kuukautta vanhasta kaupparekisteri- tai yhdistysrekisteriotteesta
 • jäljennös voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä tai yhteisön säännöistä
 • selvitys siitä, että hakija on osakkeenomistaja, osuuskunnan tai asumisoikeusyhdistyksen jäsen (esimerkiksi osakeluettelo tai jäsenluettelo)
 • jäljennös sen kokouksen pöytäkirjasta, jossa ehdotusta erityisen tarkastuksen toimittamisesta on käsitelty
 • jos tarkastusta on ehdotettu yhteisön ylimääräisessä kokouksessa, jäljennös kokouskutsusta
 • ehdotus erityisen tarkastuksen toimittajaksi ja tämän antama kirjallinen allekirjoitettu suostumus tehtävään (Mikäli erityiseksi tarkastajaksi ehdotetaan tilintarkastusyhteisöä, yhteisön on nimettävä päävastuullinen tarkastaja.)
 • yhteisön hallituksen puheenjohtajan nimi- ja osoitetiedot, jos ne eivät ilmene rekisteriotteesta
 • hakijan yhteystiedot
 • mahdollisen asiamiehen valtakirja.

Toimita hakemus sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka toimialueella yhteisön kotipaikka on.

Kenelle ja millä ehdoin

Hakemuksen edellytyksenä on, että joko yhteisön varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa on tehty ehdotus erityisen tarkastuksen toimittamiseksi ja että ehdotusta ovat kannattaneet:

 • osakeyhtiössä ja asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista
 • osuuskunnassa jäsenet, joilla on vähintään neljäsosa jäsenten koko äänimäärästä tai kolmasosa kokouksessa edustettujen jäsenten äänimäärästä
 • asumisoikeusyhdistyksessä vähintään yksi kymmenesosa kaikista jäsenistä tai yksi kolmasosa kokouksessa läsnä olevista jäsenistä.

Mikäli ehdotus tehdään yhteisön ylimääräisessä kokouksessa, kokouskutsussa on mainittava, että kokouksessa käsitellään ehdotusta erityisen tarkastuksen toimittamiseksi.

Hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että erityisen tarkastuksen toimittamiselle katsotaan olevan painavia syitä.


Määräaika

Hakemus on saatettava vireille kuukauden kuluessa asiaa käsitelleestä kokouksesta.

Käsittelyaika

Noin 3 kuukautta.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020