suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Erityisen tarkastuksen hakeminen

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Osakkeenomistaja, osuuskunnan tai asumisoikeusyhdistyksen jäsen voi hakea erityisen tarkastuksen toimittamista yhteisön hallinnosta ja kirjanpidosta.

Erityinen tarkastus voi koskea yhtiön hallinnon ja kirjanpidon tiettyä päättynyttä ajanjaksoa tai tiettyjä toimenpiteitä tai seikkoja. Erityinen tarkastus ei ole ensisijainen keino osakkeenomistajan tai yhteisön jäsenen tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi.

Aluehallintovirasto määrää erityisen tarkastuksen, jos se katsoo tarkastukselle olevan painavia syitä. Painavia syitä erityisen tarkastuksen toimittamiselle ovat yleensä epäilyt yhteisön varojen väärinkäytöstä tai yhteisön johdon, joidenkin osakkeenomistajien tai jäsenten saamasta taloudellisesta hyödystä toisten osakkeenomistajien tai jäsenten kustannuksella. Epäiltyjen väärinkäytösten tulee olla sellaisia, joihin erityinen tarkastus voi tuoda jotain lisäselvitystä esimerkiksi mahdollisen vahingonkorvauskanteen nostamista varten.

Erityisellä tarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus ja kokemus kuin tarkastustehtävän laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen tehtävän hoitamiseksi.

Toimi näin

Tee kirjallinen, vapaamuotoinen hakemus aluehallintovirastolle kuukauden kuluessa asiaa käsitelleestä kokouksesta. Esitä hakemuksessa selvitys niistä seikoista, joiden perusteella erityistä tarkastusta haet.

Liitä hakemukseen:

 • jäljennös yhtiön, osuuskunnan tai asumisoikeusyhdistyksen enintään kolme kuukautta vanhasta kaupparekisteri- tai yhdistysrekisteriotteesta
 • jäljennös voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä tai yhteisön säännöistä
 • selvitys siitä, että hakija on osakkeenomistaja, osuuskunnan tai asumisoikeusyhdistyksen jäsen (esimerkiksi osakeluettelo tai jäsenluettelo)
 • jäljennös sen kokouksen pöytäkirjasta, jossa ehdotusta erityisen tarkastuksen toimittamisesta on käsitelty
 • jos tarkastusta on ehdotettu yhteisön ylimääräisessä kokouksessa, jäljennös kokouskutsusta
 • ehdotus erityisen tarkastuksen toimittajaksi ja tämän antama kirjallinen allekirjoitettu suostumus tehtävään (Mikäli erityiseksi tarkastajaksi ehdotetaan tilintarkastusyhteisöä, yhteisön on nimettävä päävastuullinen tarkastaja.)
 • yhteisön hallituksen puheenjohtajan nimi- ja osoitetiedot, jos ne eivät ilmene rekisteriotteesta
 • hakijan yhteystiedot
 • mahdollisen asiamiehen valtakirja.

Toimita hakemus sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka toimialueella yhteisön kotipaikka on.

Kenelle ja millä ehdoin

Hakemuksen edellytyksenä on, että joko yhteisön varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa on tehty ehdotus erityisen tarkastuksen toimittamiseksi ja että ehdotusta ovat kannattaneet:

 • osakeyhtiössä ja asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista
 • osuuskunnassa jäsenet, joilla on vähintään neljäsosa jäsenten koko äänimäärästä tai kolmasosa kokouksessa edustettujen jäsenten äänimäärästä
 • asumisoikeusyhdistyksessä vähintään yksi kymmenesosa kaikista jäsenistä tai yksi kolmasosa kokouksessa läsnä olevista jäsenistä.

Mikäli ehdotus tehdään yhteisön ylimääräisessä kokouksessa, kokouskutsussa on mainittava, että kokouksessa käsitellään ehdotusta erityisen tarkastuksen toimittamiseksi.

Hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että erityisen tarkastuksen toimittamiselle katsotaan olevan painavia syitä.

Palvelu on maksullinen.

Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti.


Määräaika

Hakemus on saatettava vireille kuukauden kuluessa asiaa käsitelleestä kokouksesta.

Käsittelyaika

Noin 3 kuukautta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020