suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Erityinen tuki

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Perusopetuksessa erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Käytettävissä ovat perusopetuksen kaikki tukimuodot, mutta tuen muodoista toteutetaan vahvimpina

  • erityisopetusta,
  • koulunkäynninohjausta ja
  • tarvittavia apuvälineitä

Erityinen tuki järjestetään ensisijaisesti lähikoulun perusopetusryhmässä. Oppilas voi myös opiskella osittain pienryhmäopetuksen tuella tai kokoaikaisesti erityisopetuksen pienryhmässä. Tavoitteena on, että oppilas osallistuu kykyjensä ja taitojensa mukaan opiskeluun vertaisikäryhmässä. Ikäryhmän oppilaiden kanssa samassa luokassa opiskelua voivat helpottaa

  • erilaiset joustavat opetusjärjestelyt,
  • oman opinto-ohjelman mukaan eteneminen (erityiset opetusjärjestelyt),
  • koulunkäynninohjaajan tuki,
  • samanaikaisopetus ja tiimiopettajuus.

Mikäli oppilaalle on erityisen tuen päätöksessä määritelty pääsääntöiseksi opetusryhmäksi erityisopetuksen pienryhmä, tulee oppilaalle nimetä yhteistyöluokka. Opiskelu pienryhmän ja yhteistyöluokan mukana tarkennetaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa, HOJKSissa.

Toimi näin

Mikäli lapsesi tarvitsee koulunkäyntiinsä ja oppimiseensa tukea, ole yhteydessä oppilaan opettajaan tai koulun erityisopettajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 9.10.2020