suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuusamon kaupunki

Erikoissairaanhoito palvelusetelillä

  • Palvelu
  • Kuusamo
  • Julkinen palvelu

Palveluseteli on vaihtoehtoinen järjestämistapa kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle.

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan myöntämää sopimusta korvata yksityisen palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon (=palvelusetelin arvo) asti. Kunta päättää palvelusetelillä hankittavista palveluista, palveluntuottajien hyväksymiskriteereistä ja palvelusetelin arvosta. Palvelusetelin käyttäjällä on muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palveluntuottaja.

Toimi näin

Asiakas ottaa yhteyden terveyskeskuksen ajanvarausvastaanottoon tai suoraan ylilääkäriin/ylilääkärin sihteeriin.

Myönteisen päätöksen jälkeen asiakas voi valita palveluntuottajan kaupungin hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä. Asiakas ottaa yhteyden palveluseteliyrittäjään ja sopii palvelun tuottamisen ajankohdasta ja tuotettavan palvelun tarkemmista yksityiskohdista. Palveluseteliyrittäjien ohjeistuksia tulee noudattaa.

Terveyskeskuksen laboratorioon tai röntgeniin kokeisiin/tutkimuksiin menevän tulee ottaa mukaan palvelusetelipäätös. Lista palveluntuottajista löytyy kaupungin verkkosivulta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palveluseteli voidaan antaa kuntalaiselle, jolle tutkimuksen tekeminen on sairauden hoitamiseksi tarpeellinen. Tarpeellisuuden arvioinnissa käytetään tarvittaessa kansallisia kiireettömän hoidon kriteerejä. Ellei tutkimus ole sairauden vuoksi tarpeellinen, palveluseteliä ei voida antaa. Erikoislääkäreiden vastaanottokäyntiin palveluseteli myönnetään vain silloin kun palvelua ei ole tarjottavana oman perustason erikoissairaanhoidon puitteissa.

Palvelusetelin tarjoamisesta kunkin potilaan kohdalla päättää vakituinen terveyskeskuslääkäri tai terveyskeskuksen ylilääkäri.

Potilas voi kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin hänen hoitonsa järjestetään joko omassa terveyskeskuksessa tai muussa erikoissairaanhoidon yksikössä.

Palvelu on maksullinen.

Palveluseteliin liittyvän omavastuun asiakas maksaa itse suoraan palveluntuottajalle. Omavastuu on palvelusetelin arvon ja palvelusetelituottajien ilmoittaman hinnan välinen erotus. Omavastuuosuus on erilainen eri palvelusetelituottajilla. Kela ei maksa korvausta palvelusetelillä hankittuun palveluun.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuusamon kaupunki
Palvelusta vastaaKuusamon kaupunki
Alue Kuusamo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuusamon kaupunki
Päivitetty: 16.8.2021