suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Ensikotitoiminta

  • Palvelu
  • 12 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ensikotityön painopisteenä on tukea vauvan ja vanhemman välistä vuorovaikutussuhdetta, vauvan hyvää hoitoa ja kehitystä sekä vahvistaa vanhempien voimavaroja.

Ensikotijakson tavoitteena on, että vanhemmalla kehittyy tarvittavat taidot ja voimavarat selvitä vauvan kanssa turvallisesti elämässä. Ensikotiperheelle suunnitellaan perhekohtaisesti jatkotyö.

Ensikotiin tullaan, jos vanhemman / vanhempien omat voimat eivät riitä vauvan kanssa arjessa selviytymiseen.

Syynä selviämättömyyteen voi olla mm. vauvan hoidossa tarvittavien taitojen puute, sairaus, uupumus, yksinäisyys, parisuhteen ongelmat, mielenterveysongelmat, päihteiden käyttö tai jokin akuutti elämäntilanne.

Yhteydenoton ensikotiin tulosta voi tehdä perhe itse tai jokin perheen lähellä oleva taho kuten neuvola, äitiyspoliklinikka tai sosiaalitoimi.

Sosiaalitoimi päättää perheen sijoittamisesta ensikotiin myöntämällä maksusitoumuksen ensikotijaksolle.

Ensikotiin toivotaan tultavan raskauden loppuvaiheessa; viimeistään kuukausi ennen laskettua aikaa.

Raskauden loppuvaihe ensikodissa antaa mahdollisuuden ns. masuvauva-työskentelylle, joka on tärkeää aikaa luoda

vanhemmalle mielikuva vauvasta.

Ensikotityöskentelyä kehitetään vastaamaan koko perheen tarpeita.

• vanhemman ja lapsen välisen varhaisen vuorovaikutuksen konkreettinen tukeminen 

• vauvan kehityksen havainnointi ja tukeminen yhteistyössä vanhemman kanssa

• korjaavien ja korvaavien hoitokokemuksien tarjoaminen vauvalle

• kiintymyssuhde häiriöiden tunnistaminen ja korjaava työskentely

• asiakkaan tukeminen omien voimavarojensa löytämisessä ja arkielämän hallinnassa

• ensikodin päiväryhmät

• perhekohtainen työskentely

• yhteisöllinen toiminta

• yksilö- ja paritapaamiset

• räätälöity perhekohtainen tuki

Varhaisen vuorovaikutuksen lisäksi Ensikodissa opetellaan itsenäisessä elämässä tarvittavia käytännön taitoja, kuten ruoanlaittoa, siivousta, pyykinpesua ja talousasioiden suunnittelua.

Sosiaalisten taitojen vahvistuminen sekä kasvu vanhempana ja parisuhteessa ovat ensikotijakson työskentelyssä mukana.

Ensikotijakson kustannuksista vastaa asiakkaan asuinkunta voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Asiakas maksaa ensikotijaksosta asuinkunnan määrittämän omavastuuosuuden.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ensikoti tarjoaa tukea vaikeuksissa oleville vauva- ja lapsiperheille. Vaikeudet voivat liittyä elämän kriiseihin, vauvan tuomaan muutokseen, vanhemmuuden opetteluun, vanhempana jaksamiseen, mielenvireyteen, taloushuoliin tai päihteisiin. Myös hyvin nuoret vanhemmat voivat tarvita erityistä tukea.

Ensikodissa äiti tai molemmat vanhemmat saavat tukea jo ennen lapsen syntymää, vauva-aikana ja pikkulapsivaiheessa. Perhe voi asua ensikodissa jonkin aikaa, tavallisesti muutamia kuukausia. Palveluita voi käyttää myös kotona asuen. Ensikodin vastuuhenkilöt opastavat perhettä uudessa elämänvaiheessa ja ohjaavat tarvittaessa myös muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen pariin.

Ensikotityö perustuu aina yksilölliseen hoitosuunnitelmaan. Sen laatimiseen osallistuvat perhe, ensikodin työntekijät, kunnan lastensuojeluviranomaiset ja muut mahdolliset yhteistyötahot. Kunta päättää asiakkaansa lähettämisestä ensikotiin ja maksaa ensikodille palveluista. Ensikoteja ylläpitävät Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPäijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Palvelusta vastaaPäijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Alue Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila, Sysmä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Päivitetty: 3.9.2020