suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Ennaltaehkäisevä perhetyö

  • Palvelu
  • 9 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ennaltaehkäisevällä perhetyöllä tarkoitetaan lapsiperheille järjestettävää kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista.

Perhettä autetaan kokonaisuutena, mutta myös perheenjäsenten yksilöllisiin tarpeisiin vastataan. Perhetyö on vapaaehtoisuuteen perustuvaa eikä vaadi lähetettä tai asiakkuutta lastensuojelussa. Perhetyö voi liittyä

- vanhemmuuden tukemiseen

- lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen

- kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan

- perheen toimintakyvyn vahvistamiseen

- perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen

- syrjäytymisen ehkäisyyn

Perhetyötä tehdään kotikäyntityönä sekä erilaisissa vertaisryhmissä. Työskentelyllä edistetään lapsen turvallista kasvua ja kehitystä sekä pyritään lisäämään perheen hyvinvointia ja omatoimisuutta. Perhetyön alkaessa tehdään suunnitelma yhdessä perheen kanssa. Tavoitteena on perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen lisääminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen.

Toimi näin

Sinut voidaan ohjata ennaltaehkäisevään perhetyöhön terveydenhuollon, neuvolan, päivähoidon tai muun viranomaistahon kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perheesi saa perhekuntoutuksessa tukea arjessa selviytymiseen ja perheenjäsenten vuorovaikutussuhteisiin. Sosiaalityöntekijä auttaa perhettäsi esimerkiksi luomaan toimivan päivärytmin sekä huolehtimaan ruoanvalmistuksesta ja muista kodin tehtävistä. Hän opastaa ja tukee vanhempia lastenkasvatuksessa, talouden hallinnassa ja perheen tulevaisuuden suunnittelussa.

Perhekuntoutus on lastensuojelun avohuollon ja laitoshoidon tukitoimi. Kuntoutus on suunnitelmallista toimintaa, jonka tarkoitus on tukea vanhempia kasvatustehtävässä, vahvistaa perheen omia voimavaroja ja taata lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEtelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Palvelusta vastaaEtelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Alue Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Päivitetty: 12.4.2022