suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Turun kaupunki

Englannin kieliluokka

  • Palvelu
  • Turku
  • Julkinen palvelu

Kieliluokkatoiminnassa pääperiaatteena on vieraan kielen luonteva käyttö eri tilanteissa, oppiaineissa ja aihekokonaisuuksissa ja oppimisen ilo. Kieliluokilla kieltä opiskellaan A1-kielenä, mutta tavoitteena on laajempi ja syvällisempi kielitaito ja kulttuurien tuntemus kuin normaalissa A-kielen opiskelussa. Syntyperäinen kielenopettaja opettaa kieliluokkaa koko alakoulun ajan. Kieliluokilla vierailee usein ulkomaalaisia harjoittelijoita ja vieraita.

Englannin kieliluokilla kaksi ensimmäistä vuotta painottuvat ymmärtämiseen ja toiminnalliseen kielenoppimiseen. Kieli ei siis ole varsinaisesti oppimisen kohde vaan väline opiskelussa. Formaali kielenopetus tapahtuu kielen tunneilla 3. luokalta alkaen ja myös kohdekielen määrä opiskelussa kasvaa vuosiluokkien myötä.

Opetus on kaksikielistä. CLIL - menetelmässä (Content and Language Integrated Learning) oppisisältöjä voidaan opettaa vieraalla kielellä kaikissa muissa oppiaineissa paitsi äidinkielessä.

Kenelle ja millä ehdoin

1. -9. luokan oppilaille

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTurun kaupunki
Palvelusta vastaaTurun kaupunki
Alue Turku
Palvelun kieletenglanti, suomi
Tekstistä vastaa: Turun kaupunki
Päivitetty: 1.9.2020