suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Työ- ja elinkeinoministeriö

Energiatuki uusiutuvan energian ja energiansäästö- ja energiatehokkuusinvestointeihin

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Energiatukea myönnetään ilmasto- ja ympäristömyönteisille investointihankkeille, jotka edistävät:

 • uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä;
 • energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista; tai
 • muutoin energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi.

Energiatuella edistetään myös uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markkinoille saattamista.

Uuden energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden investointihankkeille järjestetään erillinen haku, jonka määräajat ja hakuohjeet ilmoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön sivulla (suora linkki löytyy vasemmasta valikosta).

Toimi näin

Hae tukea sähköisesti Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta. Haku on jatkuva.

Tukihakemukset käsittelee pääsääntöisesti Innovaatiorahoituskeskus Business Finland. Työ- ja elinkeinoministeriö päättää tuen myöntämisestä investointihankkeeseen, jos hankkeen hyväksyttävät kustannukset ylittävät 5 000 000 euroa taikka hanke liittyy uuteen teknologiaan ja sen hyväksyttävät kustannukset ylittävät 1 000 000 euroa.

Ennen kuin täytät sähköisen hakemuksen, ole tarvittaessa yhteydessä Business Finlandin Energiatukitiimiin hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi. Palvelun kautta voit seurata hakemuksen käsittelyä ja täydentää hakemusta tarvittaessa. Business Finlandissa päätettävien energiatukihakemuksien käsittelyn tavoiteaika on noin kaksi kuukautta.

Tukea ei voida myöntää, mikäli sitova investointipäätös on tehty ennen tuen myöntämistä koskevan päätöksen tekemistä.

Kenelle ja millä ehdoin

Energiatukea voivat saada:

 • kaiken kokoiset yritykset
 • yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt

Energiatukea ei myönnetä:

 • organisaatioille, joiden toiminta rahoitetaan valtion talousarviosta;
 • valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) tarkoitettuun taloushallinto-organisaatioon kuuluville virastoille, laitoksille ja muille toimielimille;
 • valtionosuutta saaville perustamishankkeille;
 • asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille tai maatiloille taikka niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille, lukuun ottamatta sellaisia maatilan yhteydessä toteutettavia hankkeita, jossa tuotettava energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnan ulkopuolella;
 • Euroopan unionin valtiontukisääntelyssä tarkoitetuille vaikeuksissa oleville yrityksille

Hakijan on otettava huomioon, että tuki on aina harkinnanvaraista.

Avustus maksetaan erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan.

Tarkemmat rajoitukset ja tiedot tyypillisestä tukitasosta Business Finlandin Energiatuki-sivulta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTyö- ja elinkeinoministeriö
Palvelusta vastaaTyö- ja elinkeinoministeriö
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Työ- ja elinkeinoministeriö
Päivitetty: 30.3.2021