suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Elintarviketoiminnan rekisteröinti, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

 • Lupa tai muu velvoite
 • 5 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Ammattimaisesta elintarvikealan toiminnasta pitää tehdä ilmoitus.

Ilmoitus tulee tehdä mistä tahansa sisä- tai ulkotilasta tai sen osasta, jossa myytäviä elintarvikkeita

 • säilytetään
 • kuljetetaan
 • kaupataan
 • tarjoillaan
 • käsitellään.

Ilmoitus tulee tehdä

 • elintarvikehuoneistosta kuten ravintolosta, kaupasta tai leipomosta
 • elintarvikkeiden kuljettamisesta
 • liikkuvasta elintarvikehuoneistosta kuten elintavikkeiden myyntiautosta
 • virtuaalihuoneistosta kuten elitarvikkeiden nettimyynnistä.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä elintarvikkeiden alkutuotannosta. Jos taas elintarvikehuoneistossa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, tulee huoneistolle hakea hyväksyntää laitokseksi.

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta pitää tehdä myös ruoka-aputoiminnan aloittamisesta.

Hirvensalmella, Kangasniemellä, Mikkelissä, Mäntyharjulla ja Pertunmaalla ilmoitus tehdään Mikkelin seudun ympäristöpalveluun.

Toimi näin

Tee ilmoitus Ruokaviraston sähköisessä ilppa-ilmoituspalvelussa.

Voit tehdä ilmoituksen myös kirjallisena sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Kirjaa tällöin ilmoitukseen

 • yrityksesi nimi ja yhteystiedot sekä kotikuntasi silloin, kun sinulla on liikkuva elintarvikehuoneisto tai virtuaalihuoneisto
 • yrityksesi Y-tunnus tai jos sitä ei ole, henkilötunnuksesi
 • elintarvikehuoneistosi tai virtuaalihuoneistosi nimi ja yhteystiedot
 • elintarvikehuoneiston käyntiosoite ja kunta, jollei kyseessä ole liikkuva elintarvikehuoneisto
 • harjoitettava toiminta ja sen arvioitu laajuus
 • toiminnan arvioitu aloittamisajankohta
 • kuvaus omavalvonnasta.

Viranomainen ilmoittaa sinulle, kun se on tallentanut ilmoituksesi tiedot rekisteriinsä.

Ilppa -ilmoituspalvelun kautta tehtävää ilmoitusta varten tarvitset Suomi.fi -palvelun valtuudet. Lisätietoa ilppa - ilmoituspalvelun käytöstä löydät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Käyttäessäsi Mikkeli seudun ympäristöpalvelujen omia lomakkeita, suosittelemme ensisijassa sähköistä lomaketta. Sähköiseen ilmoitukseen sinun tulee täyttää vähintään tähdellä merkityt kentät, jotta ilmoituksen lähettäminen on mahdollista. Valittavanasi on myös pdf- ja word -pohjainen lomake, jonka voit lähettää sähköpostilla tai kirjepostilla Mikkelin kaupungin kirjaamoon käsiteltäväksi.

Käytettävät lomakkeet löydät ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Toiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että elintarviketoiminta täyttää elintarvikelain vaatimukset. Elintarviketoiminta ei esimerikiksi saa aiheuttaa vaaraa terveydelle.

Toiminnan aloittamisen lisäksi toimijan tulee tehdä ilmoitus viranomaiselle, jos

 • toiminta muuttuu
 • toiminta keskeytyy
 • toiminta päättyy
 • toimija vaihtuu.

Jos toimija on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja toimii tilapäisesti Suomessa, ei toimijan tarvitse tehdä ilmoitusta Suomeen, jos se on ilmoittanut elintarviketoiminnasta jo kotimaassaan. Tilapäiseksi toiminnaksi katsotaan alle puolen vuoden toiminta vuodessa.

Mikäli olet perustamassa uutta elintarvikehuoneistoa tai huoneistoon tulee rakenteellisia tai LVI-asennuksien muutoksia, varmista elintarvikehuoneiston sijaintikunnan rakennusvalvonnalta luvanvaraisuus.

Muista ilmoittaa toiminnan keskeyttämisestä tai päättymisestä viivytyksettä Mikkelin seudun ympäristöpalveluun esim. sähköpostilla. Löydät Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan yhteystiedot Mikkelin kaupungin verkkosivuilta. Mäntyharjun, Pertunmaan, Hirvensalmen ja Kangasniemen rakennusvalvonnan yhteystiedot löydät kuntien omilta verkkosivuilta.

Palvelu on maksullinen.

Käsittelymaksu perustuu Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymään maksutaksaan. Voimassa olevan maksutaksan löydät Mikkelin kaupungin internet-sivuilta.


Määräaika

Tee ilmoitus viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai mahdollisia muutoksia.

Käsittelyaika

Toiminnan voi aloittaa, vaikka ilmoituksen käsittely olisi kesken.

Terveystarkastaja voi pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja tai muita tarpeellisia selvityksiä ilmoituksen käsittelemiseksi. Saamasi todistus on osoitus siitä, että elintarvikehuoneistosi on elintarvikevalvonnan valvontakohde.

Voimassaoloaika

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMikkelin seudun ympäristöpalvelut
Palvelusta vastaaMikkelin seudun ympäristöpalvelut
Alue Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
Päivitetty: 18.2.2022