suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hämeenlinnan kaupunki

Elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan ilmoitus toimipaikastaan ja toiminnastaan

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Elintarvikekontaktimateriaalin valmistajan, jatkojalostajan ja maahantuojan pitää tehdä elintarvikelain mukainen ilmoitus toiminnastaan toimintapaikkakunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Elintarvikekontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat valmiiksi kosketuksissa (suoraan tai välillisesti) elintarvikkeen kanssa tai jotka on suunniteltu olemaan kosketuksissa elintarvikkeen kanssa. Tällaisia materiaaleja ja tarvikkeita ovat esimerkiksi

  • elintarvikepakkaukset
  • kertakäyttöastiat ja -käsineet
  • keittiövälineet
  • keittiön pientyökoneet
  • elintarviketeollisuuden koneet ja laitteet.

Myös raaka-aineet ja tarvikkeet, joita käytetään kontaktimateriaalien valmistuksessa ovat kontaktimateriaaleja. Lisäksi muun muassa painovärit, lakat ja liimat kuuluvat kontaktimateriaaleihin. Lisätietoja: elintarvikelaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060023

Ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisuus koskee Suomessa kaikkia toimijoita, jotka tuovat markkinoille elintarvikekontaktimateriaaleja. Tällaisia toimijoita ovat: - kontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat - varsinaisten kontaktimateriaalien valmistajat - kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittavat toimijat - kontaktimateriaalien sisämarkkinatuontia EU-alueelta tai tuontia EU-alueen ulkopuolelta harjoittavat toimijat ja vastaavat vientiä harjoittavat toimijat. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia alan toimijoita riippumatta siitä, mistä kontaktimateriaalista tai -tarvikkeesta on kysymys. Jos toiminta muuttuu, päättyy tai toiminnan harjoittaja vaihtuu, siitä pitää ilmoittaa heti kunnan viranomaiselle. Muutosilmoituksen voi tehdä samalla lomakkeella kuin aloitusilmoituksen. Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalvelut käsittelee Hämeenlinnassa ja

Hattulassa ilmoitukset, jotka liittyvät elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan toimipaikkaan ja toimintaan. Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalvelut neuvoo tarvittaessa elintarvikehuoneistoja koskevissa lupa- ja ilmoitusasioissa.

Toimi näin

Tee kirjallinen ilmoitus Hämeenlinnassa tai Hattulassa sijaitsevasta elintarvikekontaktimateriaalialan toiminnasta ja toimipaikasta Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluihin, kun - toiminta aloitetaan - toiminta muuttuu olennaisesti - toiminta keskeytyy - toiminta loppuu tai - toiminnan harjoittaja vaihtuu. Elintarvikekontaktimateriaalialan toiminnasta ja toimipaikasta tehtävästä ilmoituksesta on käytävä ilmi - elintarvikealan toimijan nimi, kotikunta ja yhteystiedot - toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus - elintarvikehuoneiston nimi ja käyntiosoite - harjoitettava toiminta ja sen arvioitu laajuus - toiminnan arvioitu aloittamisajankohta - tieto omavalvontasuunnitelmasta. Ilmoituksen tekijä saa todistuksen siitä, että toimija ja toimipaikka ovat elintarvikevalvonnan valvontakohde. Viranomaispalvelut antaa todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta ja tekee ensimmäisen tarkastuksen 1–6 kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta. Viranomaispalvelut tarkastaa omavalvontasuunnitelmat ja niiden toimivuuden suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä. Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalvelut neuvoo tarvittaessa elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan toimipaikkaan ja toimintaan liittyvissä ilmoituksissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoitus on tehtävä 30 päivää ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan voi aloittaa, vaikka käsittely olisi kesken.

Palvelu on maksullinen.

Ilmoitusten käsittelystä peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu. Toiminnan lopettamisesta ja keskeyttämisestä sekä toimijan vaihtumisesta ilmoittaminen on maksutonta. Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista peritään taksan mukainen valvontamaksu.


Määräaika

Ilmoitus on tehtävä 30 päivää ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan voi aloittaa, vaikka käsittely olisi kesken.

Voimassaoloaika

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Perustiedot

Palvelusta vastaaHattulan kunta, Hämeenlinnan kaupunki
Muut vastuuorganisaatiotHattulan kunta
Palvelun toteuttaaHämeenlinnan kaupunki
Alue Hämeenlinna, Hattula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hämeenlinnan kaupunki
Päivitetty: 29.1.2019