suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Elinkeinokalatalouden tuet (Euroopan meri- ja kalatalousrahasto EMKR)

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Kalastajat voivat hakea Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukea esimerkiksi kalastusaluksen moottorinvaihtoon, kalastuksen innovointiin ja ympäristöinvestointeihin tai toiminnan monipuolistamiseen. Tukien tavoitteena on ympäristön kannalta kestävän, resurssitehokkaan, innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan kalastuksen edistäminen. Tuen määrä vaihtelee tukimuodoittain.

Jatkuva ja määräaikainen haku

Kalastuksen tukimuodot ovat joko määräaikaisen tai jatkuvan haun piirissä. Kalastuksen tukimuodoista jatkuvassa haussa ovat seuraavat tukimuodot:

 • Terveys ja turvallisuus kalastuksessa
 • Kalastusaluksen moottorivaihto
 • Kalastuksen ympäristöinvestoinnit
 • Saaliin arvon lisääminen
 • Nuorten kalastajien tuki
 • Toiminnan monipuolistaminen
 • Kalastuksen neuvontapalvelut
 • Osaaminen ja vuoropuhelu
 • Kalasatamien ja purkupaikkojen kehittäminen
 • Alueelliset kalatalousryhmät

Määräaikaisia tukimuotoja ovat:

 • Kalastuksen innovointi
 • Tutkijoiden ja kalastajien kumppanuus
 • Kalastuksen ympäristöinnovointi
 • Vesiekosysteemin suojelu ja ennallistaminen Kalasataminen ja purkupaikkojen kehittäminen
 • Jätteiden kerääminen merestä
 • Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaaminen

Vesiviljelyn tukimuodot

Lisäksi Euroopan Meri- ja kalatalousrahaston tukea myönnetään vesiviljely-yrityksille. EU-asetuksen 508/2014 mukaan tukea voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät ympäristön kannalta kestävää, resurssitehokasta, innovatiivista, kilpailukykyistä ja tietämykseen perustuvaa vesiviljelyä.

Jatkuvassa haussa ovat seuraavat tukimuodot:

 • Vesiviljelyn investoinnit
 • Vesiviljelyn neuvontapalvelut
 • Osaaminen ja verkottuminen
 • Vesiviljelyalueiden kehittäminen
 • Eläinten terveys ja hyvinvointi
 • Vakuutusjärjestelmät

Määräaikainen haku/innovaatio-ohjelma haku:

 • Vesiviljelyn innovointi
 • Markkinoille saattamisen toimet

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus

 • Tukea voidaan myöntää kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostusta koskeviin investointeihin.

Toimi näin

Ole ennen hakemuksen tekemistä yhteydessä joko ELY-keskukseen tai paikalliseen kalatalousryhmään (oman alueesi kalatalousryhmän löydät Meri- ja kalatalous -verkkopalvelusta) ja keskustele hankkeen rahoitusmahdollisuuksista rahoittajan kanssa.

Tuen hakeminen: Tee tukihakemus ensisijaisesti maaseudun tukien sähköisessä asiointipalvelussa (HYRRÄ). Hakemuksen voi myös postittaa, käytä tällöin tulostettavaa lomaketta (EMKR hakulomake ja ohje) ja lähetä se ELY-keskuksen kirjaamoon (yhteystiedot löytyvät Palvelupaikat -kohdasta).

Maksatuksen hakeminen: Kun olet aloittanut hankkeen ja kustannuksia on syntynyt, hae maksua HYRRÄ-järjestelmän kautta. Mikäli sähköinen asiointi ei ole mahdollista, voit käyttää tulostettavaa lomaketta (EMKR maksuhakemus) ja lähettää sen postitse KEHA-keskuksen maksatusyksikön toimipaikkoihin, niiden yhteystiedot löytyvät KEHA-keskuksen verkkosivulta.

Kenelle ja millä ehdoin

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukea myönnetään kalastajalle, jonka itse pyytämän saaliin arvo ylittää 10 000 euroa (kolmen edellisen vuoden keskiarvo tai kolmen seuraavien vuosien suunnitelma). Jos tuen lopullinen määrä jäisi pienemmäksi kuin 1 000 euroa, tukea ei myönnetä. Korvausinvestoinnit moottorin vaihtoa lukuun ottamatta eivät ole tukikelpoisia. Tuen saamiseksi on myös täytettävä yleiset tukiedellytykset ja toimenpidekohtaiset valintaperusteet, joista löytyy tietoa Meri- ja kalatalous -verkkosivulta.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotKaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 17.8.2020