suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Utsjoen kunta

Elatusavun vahvistaminen

  • Palvelu
  • Utsjoki
  • Julkinen palvelu

Avio- tai avoerotilanteessa vanhemmat voivat sopia lapsen elatuksesta sopimuksella, jonka lastenvalvoja vahvistaa. Vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan, pääsääntöisesti 18 ikävuoteen asti. Se vanhempi, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan lapselle elatusapua.

Toimi näin

Lisätietoja sosiaalityöntekijältä puh. 040 577 7045.

Kenelle ja millä ehdoin

Elatusavun suuruuteen vaikuttaa lapsen elatuksen tarve ja vanhempien elatuskyky. Elatusavun suuruutta laskettaessa apuna käytetään Oikeusministeriön työryhmämietintöä 2006:10: Lapsen elatusavun suuruuden arvioiminen. Elatusapulaskelmaa varten vanhempia pyydetään toimittamaan lastenvalvojalle tulo- ja menotiedot sekä viimeisin verotuspäätös.

Elatusavun määrä vahvistetaan sopimuksella tai oikeuden päätöksellä.

Lapsen edustaja (lähivanhempi) on oikeutettu hakemaan Kelan elatustukea, jos elatusapu on määrältään alle elatustuen elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn perusteella tai jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusavun maksamiseen.

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisista tai elatuksesta, he voivat hakea päätöstä käräjäoikeudesta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 18-vuotiaan vanhempina voitte eron yhteydessä sopia lapsenne elatuksesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja annettava vahvistettavaksi lapsen kotikunnan lastenvalvojalle. Jos lapsi ei asu Suomessa, sopimus vahvistetaan elatusvelvollisen kotikunnassa. Asiassa neuvoo ja auttaa kunnan lastenvalvoja.

Elatusapu voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Vahvistetun elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat.

Jos elatusapu jää liian pieneksi tai jos elatusvelvollisena et pysty sitä maksamaan, lapsen elatuksen turvaa Kelan maksama elatustuki, jota lapsen huoltajan on erikseen haettava.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaUtsjoen kunta
Palvelusta vastaaUtsjoen kunta
Alue Utsjoki
Palvelun kieletsuomi, pohjoissaame
Tekstistä vastaa: Utsjoen kunta
Päivitetty: 4.6.2021