suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Eläinkuljetusvälineen hyväksymistodistus

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Tarvitset eläinkuljetusajoneuvoillesi ja -kuljetusvälineillesi aluehallintoviraston hyväksynnän, jos järjestät tai ajat pitkiä, yli 8 h kestäviä eläinten kaupallisia kuljetuksia.

Eläinten kaupalliset kuljetukset ovat

 • osa liiketaloudellista tai kaupallista toimintaa tai
 • niihin liittyy tai niiden tavoitteena on joko suora tai epäsuora taloudellinen hyöty.

Kuljetus voi olla kaupallinen, vaikka kuljetukseen liittyvä tai sen tavoitteena oleva taloudellinen voitto kohdistuisi johonkuhun muuhun kuin eläinkuljettajaan, kuten esimerkiksi kuljetettavien eläinten omistajaan, joka ei itse kuljeta eläimiä.

Eläinkuljetusvälineen hyväksymistodistuksen lisäksi tarvitset

 • eläinten kaupallisten kuljetusten järjestämiseen tai ajamiseen aluehallintoviraston luvan
 • kuljetuksia ajavilta henkilöiltä eläinkuljettajan pätevyystodistukset (hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläimet sekä siipikarja) taikka muiden eläinlajien osalta koulutukseen osallistumistodistukset.

Toimi näin

 1. Perehdy eläinten kuljetusvälineitä ja kuljetuksia koskeviin vaatimuksiin.
 2. Selvitä tarvittaessa Eviran verkkosivuilta tai aluehallintovirastosta, ovatko hoitamasi kuljetukset kaupallisia.
 3. Huolehdi, että kuljetusvälineesi täyttää lainsäädännön vaatimukset.
 4. Lähetä postitse tai sähköpostilla sen aluehallintoviraston kirjaamoon, joka toimii kotipaikkakuntasi alueella ”Selvitys yli 8 tunnin kuljetuksiin käytettävästä eläinkuljetusvälineestä” -lomake täytettynä. Huolehdi, että lomake on täytetty mahdollisimman täydellisesti. Tavallisimmin lomake lähetetään eläinkuljetuslupahakemuksen liitteenä. Mikäli sinulla on jo voimassa oleva eläinkuljetuslupa, johon haluat hyväksyttää ja lisätä uuden ajoneuvon, lähetä silloinkin aluehallintovirastoon eläinkuljetuslupahakemus luvan muutosta varten.
 5. Mikäli aluehallintovirastosta pyydetään lisätietoja, niiden toimittaminen viivytyksettä nopeuttaa hyväksyntähakemuksen käsittelyä.
 6. Odota aluehallintoviraston yhteydenottoa ajoneuvojen tarkastuksista sopimista varten. Ota tarkastukseen mukaan kaikki ajoneuvon varusteet, joita kuljetuksissa käytetään. Huolehdi myös, että laitteet ja välineet ovat toimintakuntoiset.
 7. Odota, että saat aluehallintovirastosta ajoneuvojen hyväksymistodistukset. Jos myös eläinkuljetuslupa ja eläinkuljettajien pätevyystodistukset ovat kunnossa, voit ryhtyä kuljettamaan eläimiä.

Kenelle ja millä ehdoin

Eläinkuljetusvälineen hyväksymistodistus myönnetään, jos se täyttää lainsäädännön vaatimukset. Pitkiin kuljetuksiin käytettäville kuljetusvälineille on lisävaatimuksia sen lisäksi, että niiden tulee täyttää kaikilta eläinkuljetusvälineiltä vaadittavat perusvaatimukset.

Palvelu on maksullinen.

Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti.


Määräaika

Pitkät, yli 8 h kuljetukset kuljetusvälineellä voi aloittaa, kun hyväksyntätodistus on saatu ja toimintaa koskevat muut luvat (eläinkuljetuslupa ja eläinkuljettajien pätevyystodistukset) ovat kunnossa.

Käsittelyaika

Riippuu ruuhkatilanteesta, yleensä 1 - 6 kuukautta

Voimassaoloaika

Viisi vuotta

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020