suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Eläinkuljettajan pätevyystodistus

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Sinulla tulee olla eläinkuljettajan pätevyystodistus, jos kuljetat eläimiä siten, että kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:

1. kuljetukset ovat kaupallisia*

2. yli 65 kilometrin pituisia

3. kuljetettavat eläinlajit ovat hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- tai sikaeläimiä taikka siipikarjaa

4. vastaat eläinten hyvinvoinnista, hoidosta ja käsittelystä kuljetuksen aikana.

Todistus on henkilökohtainen ja tarvitset sen myös silloin, jos työskentelet toisen alaisuudessa.

 • ) Eläinten kaupallinen kuljetus on osa kaupallista toimintaa tai sen tavoitteena on suora tai epäsuora taloudellinen hyöty. Kuljetuksen järjestäjältä, usein yritykseltä, vaaditaan eläinkuljetuslupa.

Jos kuitenkin olet mukana kuljettamassa edellä kerrottuja eläimiä, mutta niistä ja kuljetuksesta vastaa ensisijaisesti toinen henkilö, jolla on pätevyystodistus, et tarvitse pätevyystodistusta. Tällöin tämän toisen henkilön täytyy olla eläinten mukana koko kuljetusmatkan ajan ja sinun täytyy toimia koko ajan hänen valvonnassaan.

Jos kuljetat kaupallisesti muita eläinlajeja kuin edellä mainitut, et tarvitse pätevyystodistusta, mutta sinun täytyy osallistua eläinkuljettajan koulutukseen.

Poikkeuksena edellisiin, jos olet eläinten kasvattaja ja kuljetat eläimiäsi omilla kuljetusvälineilläsi siirtolaiduntamista varten, et tarvitse pätevyystodistusta, eikä sinun tarvitse käydä koulutusta. Siirtolaidunnuksen tulee olla maantieteellisistä olosuhteista johtuvaa, esimerkiksi lampaiden kuljettaminen laitumille saariin kesäajaksi tai porojen kuljettaminen laitumien välillä.

Pätevyystodistus tai todistus koulutukseen osallistumisesta on voitava tarvittaessa esittää valvontaviranomaiselle, kun edellä mainittuja eläimiä kuljetetaan.

Toimi näin

1. Selvitä tarvittaessa työnantajaltasi, Eviran verkkosivuilta tai aluehallintovirastosta, ovatko hoitamasi kuljetukset kaupallisia.

2. Selvitä, missä ja milloin järjestetään sopivia eläinkuljettajan koulutuksia, ja osallistu sopivaan koulutukseen.

3. Selvitä, milloin ja missä järjestetään pätevyyskokeita, ja osallistu kokeeseen tarvittavien eläinlajien osalta.

4. Lähetä postitse tai sähköpostilla sen aluehallintoviraston kirjaamoon, joka toimii kotipaikkakuntasi alueella

 • kopio koulutuksen järjestäjältä saamastasi todistuksesta koulutukseen osallistumisesta
 • kopio Evirasta saamastasi todistuksesta pätevyyskokeen suorittamisesta
 • eläinkuljettajan ja -hoitajan pätevyystodistus -hakulomake täytettynä. Muista täyttää hakemuksesta kaikki kohdat.

Odota, että saat aluehallintovirastosta pätevyystodistuksen. Tämän jälkeen voit ryhtyä kuljettamaan eläimiä. HUOM! Mikäli kuljetat eläimiä omalla toiminimelläsi tai oman yrityksesi nimissä, tarvitset myös eläinkuljetusluvan. Jos ajat yli 8 tunnin kuljetuksia, myös ajoneuvosi tulee erikseen hyväksyttää.

Kenelle ja millä ehdoin

Sinulle myönnetään pätevyystodistus, jos olet

1. käynyt eläinkuljettajan koulutuksen kyseisten eläinlajien osalta sekä

2. suorittanut Eviran järjestämän pätevyyskokeen.

Lisäksi joihinkin hevosalan tutkintoihin sisältyy suoraan sekä eläinkuljetuskoulutus että -koe. Jos sinulla on tuore hevostalouden perustutkinto, hevosvalmentajan ammattitutkinto tai ratsastuksenopettajan ammattitutkinto, voit hakea pätevyystodistusta suoraan.

Koulutuksia järjestävät mm. erilaiset opistot, oppilaitokset ja neuvontajärjestöt. Koulutuksen järjestäjistä löydät lisätietoa Eviran verkkopalvelusta. Koulutuksen tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset ja siihen tulee sisältyä vähintään

 • eläinkuljetuksia koskevaa lainsäädäntöä
 • eläinten fysiologia ja etenkin juoma- ja ravintotarpeet
 • eläinten käyttäytyminen ja stressin käsite
 • eläinten käsittelyn käytännön näkökohtia
 • ajokäyttäytymisen vaikutukset eläinten hyvinvointiin ja lihan laatuun
 • eläimille annettava ensiapu
 • eläimiä käsittelevän henkilökunnan turvallisuusnäkökohdat.

Palvelu on maksullinen.

Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti.


Määräaika

Eläinten kaupallisen kuljetuksen voi aloittaa vasta, kun pätevyystodistus on saatu.

Käsittelyaika

Riippuu ruuhkatilanteesta, yleensä alle 2 viikkoa.

Voimassaoloaika

Todistus on pääsääntöisesti voimassa siihen asti, kun täytät 70 vuotta. Tämän jälkeen voimassaolo määräytyy aluehallintoviraston harkinnan mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020