suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Ei-tuotannollinen investointi; Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Ei-tuotannollisen investoinnin korvauksella kunnostat kunnostuskelpoisia perinnebiotooppeja ja luonnonlaitumia, joilla on monipuolisen kasvillisuuden ja eläimistön elinympäristöjä, pitkäaikaiseen maankäyttöön liittyvää maaseudun kulttuuriperintöä tai maisemallisia arvoja. Investointia tarvitaan kohteilla, joilla ylläpitävän hoidon onnistuminen edellyttää kunnostustoimenpiteitä ennen hoidon aloitta ...

Toimi näin

Voit hakea korvausta perinnebiotoopin tai luonnonlaitumen alkuraivauksesta ja aitaamisesta paikallisesta ELY-keskuksesta viljelijöiden päätukihaun yhteydessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Edellytyksenä on, että kunnostettava kohde tarjoaa elinympäristön monipuoliselle kasvillisuudelle ja eläimistölle tai edustaa pitkäaikaiseen maankäyttöön liittyvää maaseudun kulttuuriperintöä tai maisemallisia arvoja. Kunnostuksen jälkeen aluetta on voitava laiduntaa.

Investointikorvauksen kohteena olevan perinnebiotoopin ja luonnonlaitumen alkuraivaukseen voi kuulua pensaikon ja puuston raivaus sekä laidunnusta ja luonnon monimuotoisuutta haittaavan vieraslajikasvillisuuden ja raivausjätteen poistaminen. Kasvillisuuden raivaustoimenpiteiden lisäksi kunnostamiseen voi sisältyä hankkeen toteuttamisalueella sijaitsevien karjatalouteen liittyvien rakennelmien ja rakenteiden säilyttämistä ja kunnostamista sekä alueen aitaamista.

Korvattavien kustannusten tulee olla korvauksenhakijan maksamia, lopullisia, kohtuullisia ja todennettavissa olevia. Ei-tuotannollisten investointien korvaus maksetaan toteutuneiden kulujen mukaisesti erillisen hakemuksen perusteella.

Palvelun toteuttaa

Ruokavirasto

Muut vastuuorganisaatiot

ELY-keskus

Palvelusta vastaa

Ruokavirasto
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 22.6.2022