suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sysmän kunta

Ehkäisevä päihdetyö

  • Palvelu
  • Sysmä
  • Julkinen palvelu

Ehkäisevän päihdetyön tarkoituksena on kohentaa asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Ehkäisevää päihdetyötä on myös esimerkiksi rahapeliriippuvuutta ja muita elämää vaikeuttavia riippuvuuksia koskeva neuvonta. Kunta tekee ehkäisevää päihdetyötä yhteistoiminnassa yhdistysten, yritysten, poliisin ja muiden valtion viranomaisten kanssa. Ehkäisevässä päihdetyössä tulee kiinnittää huomiota myös muille kuin päihteiden käyttäjille aiheutuviin haittoihin. Kunnalla on velvoite järjestää työ alueellaan. Sysmässä ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavana toimielimenä toimii kunnanhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto. Ehkäisevää päihdetyötä tekee Pete Sysmä -ryhmä, johon kuuluvat edustajat mm. seurakunnasta, sivistystoimesta, nuorisotoimesta, sosiaalitoimesta, terveydenhuollosta, vanhus- ja vammaisneuvostosta, nuorisovaltuustosta ja järjestöistä. 

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ehkäisevän päihdetyön tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää alkoholin, huumeiden, tupakan ja lääkeaineiden käytön haittoja. Samalla kohennetaan asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Ehkäisevää päihdetyötä on myös esimerkiksi rahapeliriippuvuutta ja muita riippuvuuksia koskeva neuvonta.

Kunnat, yhdistykset, yritykset, poliisi ja muut valtion viranomaiset tekevät ehkäisevää päihdetyötä yhteistyönä.

Ehkäisevässä päihdetyössä kiinnitetään huomiota myös muille kuin päihteiden käyttäjille aiheutuviin haittoihin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSysmän kunta
Palvelusta vastaaSysmän kunta
Alue Sysmä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Sysmän kunta
Päivitetty: 26.5.2020